Chrońmy polskie dzieci przed seksualizacją TERAZ

 

“Chrońmy nasze dzieci, wspierajmy rodziców”. Stanowczo sprzeciwiamy się wczesnej seksualizacji polskich dzieci, co łączy się z ich indoktrynacją polityką płciową i agendą środowisk LGBTQ. 

To dla nas oburzające, że środowiska radykalnej lewicy i LGBTQ pod przykrywką edukacji seksualnej, chcą tak naprawdę indoktrynować nasze dzieci już od najmłodszych lat. Musimy to zatrzymać, gdyż zbyt wczesna edukacja seksualna negatywnie odbija się na psychice dzieci. 

Dołącz do naszej walki o wprowadzenie stosownych przepisów chroniących polskie dzieci przed seksualizacją i indoktrynacją.

 

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

Szanwni Państwo

Czy słyszeli Państwo o ogłoszonej na początku maja propozycji ustawy pt. “Chrońmy nasze dzieci, wspierajmy rodziców”? 

Powstała ona jako odpowiedź na działalność środowisk LGBTQ i innych radykalnych, lewicowych organizacji, które wchodzą na teren szkół w Polsce i podważają prawo rodziców do zapewnienia dziecku wychowania zgodnego z ich przekonaniami. 

To Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 48 mówi o tym, że: “Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.”

Było dla nas oczywiste, że musimy teraz zabrać głos, by reprezentować Państwa jako rodziców i by wspólnie walczyć o dobro przyszłych pokoleń, o dobro polskich dzieci.

Podpisz teraz naszą ważną petycję wzywającą Przewodniczących Klubów Parlamentarnych do poparcia ustawy “Chrońmy nasze dzieci, wspierajmy rodziców”.

W naszej niedawno przeprowadzonej ankiecie Państwo sami potwierdziliście, że temat walki z indoktrynacją dzieci w polskich placówkach edukacyjnych jest dla Państwa priorytetowy. 

Aż 61% respondentów wybrało ten problem jako najważniejszy temat, który obecnie powinniśmy poruszyć w naszych kampaniach w Polsce. 

Organizacje lewicowe propagujące ideologię płciową od wielu lat prowadzą swoją konspiracyjną działalność w szkołach organizując często obowiązkowe warsztaty, podczas których dzieci są informowane o prawie do wyboru własnej „orientacji seksualnej” i eksperymentowania w tej sferze. 

Rodzice w wielu przypadkach dowiadują się o tego typu zajęciach po fakcie. 

W większości przypadków Rada Rodziców nie miała pojęcia o prawdziwym programie takich zajęć, a zgodnie z przepisami powinna je uprzednio zaopiniować.

Prosimy, nie zwlekaj. Pilnie dołącz do nas podpisując naszą ważną petycję do Przewodniczących Klubów Parlamentarnych.

Rodzice oraz dyrekcje placówek oświatowych powinni być czujni, gdyż pod nazwą edukacji antydyskryminacyjnej kryje się podstępny plan promowania w szkołach i przedszkolach zwyczajów oraz zachowań środowisk LGBTQ.

Nie krytykujemy dyrekcji placówek oświatowych czy kadry nauczycielskiej, gdyż oni w większości przypadków nie mają świadomości, na co się godzą. Zajęcia lewicowej agendy przemycane są bowiem pod nazwą warsztatów lub szkoleń z edukacji równościowej, uczenia tolerancji, działań na rzecz równego traktowania, czy też edukacji na temat praw człowieka.

Uważamy, że wyłącznie wykwalifikowana kadra nauczycielska, bez udziału podmiotów zewnętrznych, powinna nauczać dzieci i młodzież elementów edukacji seksualnej.

Nasze dzieci są przyszłością naszego narodu, a naszym moralnym obowiązkiem jest chronić je przed szkodliwymi wpływami.

Pokaż razem z nami poparcie dla ustawy “Chrońmy nasze dzieci, wspierajmy rodziców” podpisując naszą istotną petycję.

Dziękując za Państwa wsparcie uprzejmie prosimy o przekazanie naszej wiadomości 5 osobom, byśmy mogli zwiększyć wpływ tej petycji.

Sylwia Mleczko z zespołem CitizenGO w Polsce i na świecie

Więcej informacji:

Inicjatywa obywatelska Chrońmy dzieci

http://www.chronmywspierajmy.pl/

Ulotka Chrońmy dzieci

http://www.chronmywspierajmy.pl/pliki/Ulotka%20A5%20-%20Chro%C5%84my%20dzieci.pdf

Polska Agencja Prasowa – 05.05.2023 Projekt „Chrońmy dzieci”

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1568598%2Cprojekt-chronmy-dzieci-zwieksza-uprawnienia-rodzicow-do-kontroli-tresci

„Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców”- debata dotycząca bezpieczeństwa dzieci

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/chronmy-dzieci-wspierajmy-rodzicow–debata-dotyczaca-bezpieczenstwa-dzieci

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art. 48 

https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/2.htm#:~:text=48.,i%20wyznania%20oraz%20jego%20przekonania.

Biuro Regionalne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla Europy i BZgA, Standardy edukacji seksualnej w Europie – należy wybrać polską wersję strony

https://www.bzga-whocc.de/publikationen/standards-fuer-sexualaufklaerung/ 

https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BZgA_Standards_Polish.pdf 

Przewodnik WHO na temat edukacji seksualnej

https://www.bzga-whocc.de/publikationen/kurzdossiers/kurzdossiers-zum-thema-sexualaufklaerung/