This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.
Robi się przerażająco. Komputer nauczył się czytać ludzkie myśli (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8852:robi-sie-przerazajaco-komputer-nauczyl-sie-czytac-ludzkie-mysli-2&catid=10:politics

Opracowany na University of Texas w Austin (USA) system — połączona ze skanerem MRI sztuczna inteligencja — odczytywał myśli ochotników. Na
razie jeszcze robi błędy, ale w przyszłości podobne urządzenia mogłyby pomagać osobom niezdolnym do zwykłej komunikacji.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8852:robi-sie-przerazajaco-komputer-nauczyl-sie-czytac-ludzkie-mysli-2&catid=10:politics

X. Ksawery: Piesza pielgrzymka z Łomianek do GIETRZWAŁDU 30.VI – 7.VII.2012 (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8850:x-ksawerypielgrzymkado-gietrzwaldu&catid=9:pugnae )

X. Ksawery: Piesza pielgrzymka
By Adm on 23/06/2012 in Ogłoszenia

Piesza pielgrzymka
z Łomianek do GIETRZWAŁDU
30.VI – 7.VII.2012

(X Xawery, pobity przez nieznanych sprawców – parę lat temu )

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8850:x-ksawerypielgrzymkado-gietrzwaldu&catid=9:pugnae )

X. Ksawery Wilczynski: NMP Królowa Polski (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8849:x-ksawery-wilczynski-nmp-krolowa-polski&catid=11:sancta-ecclesia )

Ks. Ksawery Wilczynski: NMP Królowa Polski
By Adm on 30/01/2012 in X. Edwin Kozłowski

NMP Królowa Polski
Kraków 8-V-1610 – osobista Jej intronizacja

(w kontekście Neapol 14-VIII-1608 i 15-VIII-1617)
MB Ostrobramska w Wilnie
w 10-tą rocznicę powyższej Jej intronizacji w Krakowie
Korona na Bazylice Mariackiej
1-sza zamontowana 15-VIII-1628 r. w 10-tą rocznicę zapowiedzianego
przez Nią wzięcia do nieba Giulio Mancinellego
Gietrzwałd 1877 NMP – Królowa Polski,

 bo Ona na królewskim tronie, i z koroną, i mówiła po polsku
NMP Rokitniańska 19-III-1947 r. zadekretowana przez prymasa A. Hlonda jako Królowa Polski Ziem Odzyskanych (Mszał 15-VIII)

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8849:x-ksawery-wilczynski-nmp-krolowa-polski&catid=11:sancta-ecclesia )

160 objawień w polskim języku 27-VI – 16-IX-1877 r. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8848:160-objawien-w-polskim-jezyku-27-vi-16-ix-1877-r&catid=9:pugnae

Objawienia Matki Boskiej w Gietrzwałdzie
dla ludu katolickiego

podług urzędowych dokumentów spisane za pozwoleniem najprzew. ks. biskupa Warmińskiego.
Drugie poprawne wydanie w polskim języku.
Dochód przeznaczony na budowę kościoła w Gietrzwałdzie.
W Brunsberdze 1883.
Drukiem i nakładem drukarni Warmińskiej. (J. A. Wichert.)

W komisie księgarni A. B. Samulowskiego w Gietrzwałdzie (Dittrichswalde).
Ponieważ przedłożona nam książeczka pod tytułem: „Objawienia Matki Boskiej w Gietrzwałdzie” nic w sobie nie zawiera, coby było przeciwko
wierze i obyczajom katolickim, a fakta w niej opowiedziane powzięte są z urzędowych dokumentów, które względem zajść tamtejszych od
ordynaryatu zostały zaciągnione i autorowi tegoż pisemka do użytku powierzone, dajemy nasze „Imprimatur” z tem nadmienieniem, że to
pozwoleństwo druku ani wyroku kościelnego względem pochodzenia i charakteru rzeczonych zjawień w sobie n ie za­wiera, ani też nieuprzedzonemu,
gruntownemu i sumiennemu rozważaniu czytelnika w jakikolwiek sposób chce uszczerbek czynie.
W Frauenburgu, dnia 21. Listopada 1877.
Ks. Biskup Warmiński.
+ Filip.
R e i m p r i m a t u r.
Frauenburgi, die XXVII. lunii 1883. + Philippus, Episcopus.
l. Gietrzwałd. (Dittrichswalde)
Gietrzwałd (Dittrichswalde) leży w ziemi staropolskiej Galindii, w zachodniej stronie powiatu Olsztyńskiego. Położenie wioski tej rok temu do
godności miasteczka podniesionej jest piękne. Do koła otoczona wieńcem pagórków okalających jezioro Rentyńskie; środkiem doliny bieży
strumyk Gilbing, a po obu jego brzegach wśród ogrodów i kląbów drzew wznoszą się, jak w wiosce góralskiej jedna ponad drugą schludne chatki i
zabudowania gospodarcze jej mieszkańców. Siedmdziesiąt włók osady „Gudikus” wydzielonych r. 1352 na założenie Gietrzwałdu i nadanie prawa
chełmińskiego stanowią jej początek. Liczba mieszkańców wynosi 900, którzy z wyjątkiem kilku rzemieślników i kupców zajmują się
wyłącznie uprawą roli i chowem bydła. Prócz jednej rodziny wszyscy wyznawaj ą wiarę rzymsko-katolicką, i należą do dyecezyi Warmińskiej,
której kapituła dawniej przez długie wieki w obwodzie kamery Olsztyńskiej posiadała nawet władzę świecką dla czego jeszcze po dziś dzień
proboszcza tamże prezentuje.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8848:160-objawien-w-polskim-jezyku-27-vi-16-ix-1877-r&catid=9:pugnae

Trwa protest w Gietrzwałdzie przeciwko budowie centrum dystrybucyjnego Lidla. Uczestnicy śpiewają pieśni religijne (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8847:protest-w-gietrzwaldzie&catid=9:pugnae )

Niedobrze to wszystko wygląda, straszna amatorszczyzna oraz chaos, zupełny brak młodzieży na demonstracji. A to w konfrontacji z tym
żydowsko-germańskim molochem LIDL.
Tym gorzej, bo ani samorządowcy, ani protestujący nie pojmują takiej prostej rzeczy, że Gietrzwałd nie jest sprawą lokalną, ale narodową
.
Nie ma na kogo liczyć, a tzw. hierarchia wspiera hitlerowców, bo Gietrzwałd jest groźną konkurencją dla geszeftu w Częstochowie, która jest
siedliskiem frankistów.
Po klęsce na Żwirowisku w Oświęcimiu, mamy mieć zaprzaństwo w Gietrzwałdzie.
Jakaś organizacja ideowa p.n. „Konfederacja… Fundacja Konfederacja Gietrzwałdzka” jest zupełnie nieobecna na protestach i zakończyła swoją
działalność cukierkowym aktem „Bogoojczyźnianym”, w którym czytamy na początku:

„Upominamy się zatem o respektowanie Ich Najwyższego Majestatu, ostatecznego autorytetu i pełni praw do władania nami – praw, które poza
naturalnym porządkiem stworzenia wynikają również z aktów dokonywanych przez naszych przodków (we Lwowie A.D. 1656, na Jasnej Górze A.D. 1956)
i z naszym własnym udziałem (w Łagiewnikach A.D. 2016). Z tej racji i tej tradycji wypływa dla nas kategoryczny imperatyw obrony Wiary i ziemi
ojców, kultury i dziedzictwa narodowego, bezpieczeństwa rodziny i życia; imperatyw obrony danej od Boga wolności działania i naturalnego
porządku rzeczy, praw własności i zasad sprawiedliwości, wewnętrznego ładu i niepodległości państwa.”

„Łagiewniki”, globalistyczno-judaistyczny koszmar tamtego zboru, ma być jakim wyznacznikiem ideowym sygnatariuszy, podobnie i Śluby z roku
1656, które nie zostały dotrzymane, bo w oryginale Król obiecał wypędzić żydów z Polski, a tego nie zrobił, lecz sam uciekł:

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8847:protest-w-gietrzwaldzie&catid=9:pugnae )

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )