Będą Mnie oglądać na firmamencie na całej Ziemi!
Matka Boża Współczucia i Miłosierdzia - Obraz religijny

Przekaz Najświętszej Maryi Panny do Luz de Marii
3 Maja, 2023

Umiłowane dzieci Mojego Serca, przyjmijcie błogosławieństwa Domu Ojcowskiego.
MOJE SERCE POZOSTAJE PRZY WAS.
Temu pokoleniu udało się uczynić to, że stworzenie ludzkie żyje w niewoli pożądliwości zła (Rz 6, 12-16).
Przygotujcie się na nieszczęścia, jakie przyroda sprowadzi na stworzenia ludzkie.
Będą Mnie oglądać na firmamencie na całej Ziemi!
NIE OBAWIAJCIE SIĘ, ŻE ZOSTANIECIE OSZUKANI…
TO BĘDĘ JA, WASZA MATKA, KTÓRA W POSZUKIWANIU MOICH DZIECI BĘDĘ JE WZYWAĆ W TEN CZY INNY SPOSÓB.
Znakiem, że pozostaję z dziećmi Mojego Boskiego Syna i aby nie były zdezorientowane, jest:
BĘDĘ W RĘKU ZŁOTY RÓŻANIEC I Z WIELKĄ CZCIĄ UCAŁUJĘ KRUCYFIKS. ZOBACZYCIE MNIE UKORONOWANĄ PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO Z TYTUŁEM KRÓLOWA I MATKA CZASÓW OSTATECZNYCH.
To Moje Pojawienie się będzie miało miejsce, gdy wojna będzie na najgorszym etapie.
Miejcie wiarę, nie lękajcie się, jestem z wami z woli Bożej. Jesteście Moim wielkim skarbem.
Zdecydujcie się na zmianę, bądźcie rozsądni, nie czekając na znak nawrócenia. Jest zbyt wiele znaków, abyście teraz zmienili swoje życie!
Zbudowaliście wielką technologiczną Wieżę Babel, którą istoty ludzkie wykorzystują dla dobra lub zła. Odwróćcie się od pokus, jakie przedstawia wam to narzędzie i wykorzystajcie je do szerzenia Słowa Mojego Boskiego Syna.
Moi ukochani:
Fala ataków między Ukrainą a Rosją nie ma końca.
Chiny i Stany Zjednoczone kontynuują walkę, do której dołączają kolejne kraje.
Izrael i Palestyna kontynuują swoje konflikty, nie wspominając o innych.
ŻYCIE DUCHOWE MOICH DZIECI JEST PUSTE…
Módlcie się dzieci, módlcie się o nawrócenie całej ludzkości.
Módlcie się dzieci, módlcie się, abyście mieli rozeznanie, które daje wam Duch Święty.
Módlcie się dzieci, módlcie się, słońce zsyła wielką burzę na Ziemię.
Dzieci Mojego Serca:
Bądźcie prawdziwi, Dom Ojca pozwala zwierzętom i pogodzie ostrzegać was o nietypowych aktywnościach.
Bądźcie przewidujący, plaga szczurów dociera do kilku krajów.
Błogosławię wam, kocham was.
Mama Maryja

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta (X3)
Komentarz Luz de Marii

Bracia:
Ten moment rozgrywa się pośród różnych wiadomości, wobec których nie możemy pozostać obojętni. Widzimy, jak spełnia się to, co zostało zapowiedziane i jak Matka Boża daje nam wielką zachętę: Zobaczymy Ją na firmamencie; to jest dar Trójcy Świętej!
Zmierzamy w stronę spotkania z nieoczekiwanymi wydarzeniami, które ludzka istota rozpęta przeciwko sobie. W tej chwili istota ludzka wydobywa z siebie to, co najgorsze. Pobłogosławmy nasze domy i braci, to bardzo ważne. Błogosławmy wszystkich bez różnicy, ponieważ Bóg jest z nami i w nas. Myślmy pozytywnie i przesyłajmy błogosławieństwa Stworzeniu. Amen.