This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

Warszawa. Żydowski staruch M. Turski miota groźby pod naszym adresem (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8795:warszawa-zydowski-staruch-m-turski-miota-grozby-pod-naszym-adresem&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce

„– Tych, którzy sieją nienawiść, oskarżam – mówił podczas uroczystości 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim Marian Turski,”
+
Reprezentant talmudycznych plemion promotorów i bezpośrednich sprawców setek milinów aborcji i eutanazji na ludach gojów, a głównie
chrześcijan białych, przy których mord żydowski na 66 milionach Rosjan w Związku Sowieckim, to drobny faul piłkarski, żyd prawdziwy Marian
Turski upominał zebranych przy pomniku Getto 2023 o zagrożeniach związanych z mową nienawiści.
Mowa nienawiści — tu rozumiana jako każda mowa, wynikająca z rozumowego rozpoznania własnych racji Jednostki Ludzkiej skonfrontowanych z
żydowskim zagrożeniem czy szkodliwą odmiennością — jest najwyższą zbrodnią, bo świadomością Człowieka, jako Stworzenia Bożego — i
musi być bezwzględnie ścigana przez żydowskich ludożerców. Gdyż wszystko co Boże w Człowieku jest żydom zagrożeniem ich bytu.
Według tegoż Mariana Turskiego, który nie ma na tyle godności własnej, uczciwości, aby posługiwać się przyrodzonym imieniem, bo tate dali mu
imię Moshe – Moshe Turbowicz, mowa nienawiści podlega prawu oskarżenia: wezwanie „J’accuse”.
Jako członkowi czołowej nomenklatury żydobolszewi PRL i tej obecnej a tym brutalniejszej, jest mu oczywiste to, że sam już fakt rzucenia
„oskarżam” oznacza automatyczne, nieodwołalne skazanie osaczonego Człowieka. — Nie ma tu cienia przesady lub niedomówienia.
Moshe Turbowicz jak żyd tamtej epoki i proweniencji dobrze wie, co oznacza „oskarżam” w praktyce karnej, bo to właśnie w Związku Radzieckim,
każde oskarżenie równało się ze skazaniem, a obrona własna lub „adwokat” urzędowy były nie tylko zbędne, ale i oznaczały brak skruchy u
oskarżonego. Bo prokurator, kiedy już kogoś złapał i oskarżył, to znaczy działał na prawie i nieomylnie, a jakiekolwiek odruchy obronny b
yły
aktami nielojalności i agresji oskarżonego wymierzonych we władze kahału. Nie jest to żadne koloryzowanie, ale fakt powszechny, takie sądy
trwały w ZSRR do epoki późnego Breżniewa.
Dziaduch Turbowicz, dobrze to wie i ta mowa nienawiści, to oskarżenie, skazanie — w jednym — jest wyraźnym sygnałem danym kahałowi w polin do zaostrzenia terroru wobec resztek człowieczeństwa, które tli się jeszcze wśród ginącej Polskości w Polsce.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8795:warszawa-zydowski-staruch-m-turski-miota-grozby-pod-naszym-adresem&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce

EUCHARYSTIA a MSZA ŚWIĘTA (SOBÓR TRYDENCKI) – Czy OFIAROWUJEMY BÓSTWO? #mszatrydencka #katolik (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8794:eucharystia-a-msza-swieta-sobor-trydencki-czy-ofiarowujemy-bostwo-mszatrydencka-katolik&catid=12:video


https://www.youtube.com/watch?v=ev8fPCgrXBQ

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8794:eucharystia-a-msza-swieta-sobor-trydencki-czy-ofiarowujemy-bostwo-mszatrydencka-katolik&catid=12:video

DR BODNAR: CHCĄ MNIE UKARAĆ (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8793:dr-bodnar-chca-mnie-ukarac&catid=12:video )

https://www.youtube.com/watch?v=5zRm4t0m8wY

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8793:dr-bodnar-chca-mnie-ukarac&catid=12:video )

Zagadnienie Rządu. Wywiad z dr. Tadeuszem Bieleckim, prezesem Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8792:zagadnienie-rzadu-wywiad-z-dr-tadeuszem-bieleckim-prezesem-zarzadu-glownego-stronnictwa-narodowego&catid=9:pugnae


PRZESILENIE rządowe polskie w Londynie odsłoniło wiele zagadnień i bolączek polskiego życia politycznego na emigracji. Przesilenie to zaczęło
się 25 lipca 1941 — na pięć dni przed podpisaniem układu sowiecko-polskiego, kiedy to trzej ministrowie: Seyda, Sosnkowski i Zaleski podali się
do dymisji. Formalnie przesilenie zakończyło się w dniu 3 września 1941 przez uzupełnienie Gabinetu nominacjami na ministrów pp. Liebermana,
Mikołajczyka i Popiela. Przedstawiciele Stronnictwa Narodowego nie weszli do Rządu.
Przesilenie rządowe w obecnych warunkach wojennych — tak poważne i długie — to rzecz niecodzienna. Rząd nasz musi działać w położeniu
osobliwym na emigracji, a zadania stojące \ przed nim są większe, niż przed jakimkolwiek innym rządem. Nie ulega też kwestii, że za Sprawę
Polską odpowiedzialni jesteśmy przede wszystkim my sami — Polacy. W każdym razie tak długo nie wolno nam powoływać się na trudności
międzynarodowe, dopóki sami nie funkcjonujemy sprawnie i rzetelnie. Przesilenie ujawniło przytem, że istotą różnic jest nie tylko sprawa
takiego czy innego tekstu układu ze Sowietami, ale w ogóle zasadnicza sprawa koncepcji Rządu, tego czym w obecnej chwili ma być Rząd, jaki ma
być jego program, jakie są i jakie mają być jego metody działania.
Wobec tego, że przedstawiciele Stronnictwa Narodowego nie weszli do Rządu, Redakcja “Myśli Polskiej” uznała za wskazane zwrócić się o
wyjaśnienie tego stanowiska do prezesa Stronnictwa— dr. Tadeusza Bieleckiego.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8792:zagadnienie-rzadu-wywiad-z-dr-tadeuszem-bieleckim-prezesem-zarzadu-glownego-stronnictwa-narodowego&catid=9:pugnae

Mężczyźni w habitach i niebezpieczna substancja. Wspólne ćwiczenia FBI i policji (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8791:mezczyzni-w-habitach-i-niebezpieczna-substancja-wspolne-cwiczenia-fbi-i-policji&catid=24:zamach

Ćwiczenia antyterrorystyczne policji i FBI odbywały się we wtorek w Poznaniu i Łodzi. „Zachowaj spokój. Stosuj się do poleceń służb” –
podkreślono w alercie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W Łodzi zamknięta była ulica Hasa, utrudnienia występowały też na dworcu
Łodź-Fabryczna, w Poznaniu zamknięto najpierw park Chopina i ulicę Lewandowskiej, potem dodatkowo plac Bernardyński i ulicę Za Bramką.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji szef policji gen. insp. Jarosław Szymczyk podał, że po poniedziałkowych ćwiczeniach w stolicy, które zaczęły się wieczorem o godz. 19 i zakończyły nad ranem o godz. 4, działania we wtorek
przeniosą się na teren województw łódzkiego oraz wielkopolskiego. Prowadzone będą również nadal w Warszawie. W środę – ostatniego dnia –
będą prowadzone m.in. działania pościgowe przez teren sześciu garnizonów.

„Musimy zakładać różne czarne scenariusze”

– „Wolf-Ram-23” to największe ćwiczenia polskiej Policji w historii – podkreślił we wtorek na konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych
i administracji Mariusz Kamiński. W ćwiczeniach uczestniczy około 2600 policjantów, kilkudziesięciu funkcjonariuszy FBI, funkcjonariusze PSP,
ratownicy medyczni, funkcjonariusze ABW oraz kilkudziesięciu agentów Federalnego Biura Śledczego. – Z tego, co wiemy, jest to pierwszy raz w
historii FBI tak liczny udział funkcjonariuszy w ćwiczeniach na terenie Europy – zaznaczył Kamiński.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8791:mezczyzni-w-habitach-i-niebezpieczna-substancja-wspolne-cwiczenia-fbi-i-policji&catid=24:zamach

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )