PAN JEZUS MIŁOSIERNY – 16 KWIECIEŃ 2023 r. 
             W PIERWSZĄ NIEDZIELĘ PO WIELKIEJ NOCY JEST ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
           MIŁOSIERDZIE BOŻE JEST TAK WIELKIE, ŻE PRZEZ CAŁĄ WIECZNOŚĆ NIE ZGŁĘBI GO ŻADEN UMYSŁ.
                                   Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy - Gify i obrazki na GifyAgusi.pl
Panie Jezu Miłosierny bardzo prosimy o Twoje Miłosierdzie dla Polaków i naszej Ojczyzny Polski oraz oddalenie od nas wszelkich niepokojów, kłopotów i wojen. My katolicy świeccy gorąco się Modlimy aby hierarchowie rządzący Episkopatem przejęli się Boga Ojca i Twoją prośbą aby zrozumieli co mówisz, że chcesz uratować Polskę i cały świat – podajesz nam sposób, to ludzie powinni Bogu uwierzyć, posłuchać, dziękować i czym prędzej Boga podpowiedzi i wskazówki realizować. Bóg zawsze chce pomagać grzesznikom życie ratować i na Drogi Boże kierować. 
                                                                    
                                                          BÓG JEZUS MIŁOSIERNY.
                 „Ja Jestem bardzo Miłosierny i patrzę na was z nadzieją Moi katolicy wierni.
Jestem Miłością i do każdego człowieka podchodzę z wdzięcznością, bo i Ja i wy kochacie życie 
a pragnę mieszkać razem z wami na tej pięknej Bożej Ziemi Pokojem ogarniętej. Dziękuję wam Mój Wybrany Narodzie Polski za wdzięczność Modlitwami i Nabożeństwami, które widać i słychać w całej Polsce, a Moje Łaski rozlewam na miasta i wioski. Jednak całe Niebo się smuci, że Rząd i Episkopat dopuszcza na Mój Naród Wybrany choroby, szczepionki, zakazy i nakazy niezgodnie z Moją Wolą, co jest dla was demoniczną niedolą. Jak widzicie – Moi i wasi wrogowie Izraelici panoszą się w waszej Ojczyźnie a nikt ich nie zliczy. Bóg Ojciec wybrał Izraelitów lecz u nich samouwielbienie i pycha miała większą moc demoniczną niż dla Boga Ojca było dziękczynienie. Widzę w Ewangeliach, że Żydzi do 
tej pory czekają na Mesjasza, a przecież Bóg Ojciec bardzo im pomagał, a tylko Wiary, posłuszeństwa 
i szacunku wymagał. 
      Od lat atakują was Żydzi – sami nie chcieli być i nadal nie chcą być zbawieni, a z zazdrości wam przeszkadzają i przestępstwa, kłamstwa i oszustwa w waszej Ojczyźnie wprowadzają. Cała Trójca Przenajświętsza jest przez nich obrażana od początku świata. Gdyby chcieli być Bogu Ojcu posłuszni, to przecież Bóg Ojciec był i nadal byłby im usłużny, a oni wybierali lucyferyczną niewolę, bo chcieli być obcym posłuszni a co najgorsze swoje dusze lucyferowi oddali. Żydzi, to Naród nie uznający Boga Ojca i normalnemu człowiekowi trudno zrozumieć że odrzucają Cudownego Boga Ojca dzięki któremu mogli żyć jak w Raju, bez zobowiązań i bez kłopotów, bo poznaliby Ducha Świętego, który by im podpowiadał, aby w bagno szatana nie wchodzili, by łagodził konflikty i by mieszkali na Bożej Ziemi razem z Aniołami Stróżami rozmodleni i przez Boga nagradzani, a oni by Boga Ojca uwielbiali. Do tej pory nie wiedzą kto jest ich bogiem, bo tylko lucyfer nimi kieruje i pachołków pośród nich powołuje.
Takie są efekty, że do tej pory wolności nie mają, na inne kraje podstępnie napadają, Łask Bożych nie mają, a inne Narody swoją wiarołomnością i cwaniactwem wykorzystują. 
Ja Jestem nadal Miłosierny, ale Bóg Ojciec nie chce być dłużej obrażany, bo Izraelici                               wykorzystują Nasze Łaski i to oni odbierają niezasłużone od Nas władzy podarki.
 POKÓJ NA ŚWIECIE JEST JESZCZE DZIĘKI WAM POLACY, GDYŻ W WASZEJ OJCZYŹNIE I W INNYCH KRAJACH TAKŻE JESTEŚCIE ROZMODLENI O WSZYSTKO WYMADLACIE PRZEPIĘKNYMI NABOŻEŃSTWAMI I ZA GRZECHY WYNAGRADZACIE. BŁOGOSŁAWIĘ WAS MOI – NASI UKOCHANI  POLACY I BĄDŹCIE CAŁY CZAS TACY SAMI. KOCHAJCIE BOGA I MARYJĘ I DLA INNYCH NARODÓW
WYMADLAJCIE W BOGA WSZECHMOGĄCEGO JEDYNEGO ŚWIĘTĄ WIARĘ. Jezus Chrystus Miłosierny”.
                                                   —————————————
               Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 15.04.2023 r.
Bóg jest Miłością i Miłosierdziem, czy nie wiedzą o tym biskupi? Okazuje się, że postępują jak kiedyś Żydzi – Boga Ojca nie słuchali i Go o nic nie pytali. Tak czynią obecnie Hierarchowie – Świąt na prośbę Boga Ojca i Św. Ducha nie uznają. Kapłanów, którzy Boga słuchają prześladują i z Kościoła usuwają – patriotą polskim i Nieba być nie pozwalają. Czy nie widzą swoich wielkich nakryć głowy a Boga nagiego i w koronie cierniowej na Krzyżu zostawili Przecież wiedzą, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i mogą teraz Zbawicielowi nałożyć piękny Strój Królewski i złotą Koronę także ale będzie ładniej od nich ubrany i Królem nazwany. Pan Jezus jest Królem Miłosiernym i będzie rządził Polską razem z Rządem i swoim Narodem Wybranym Bogu wiernym według Woli Bożej bez kłamstw, przekrętów i wojen. KRÓL POLSKI Prezentami Polaków obdarzy i pięknymi Cudownymi ŁASKAMI, a przy okazji obcokrajowcy z Łask wolności, Bożej Miłości i dobrobytu za darmo skorzystają i Cudownie do Boga Zbawiciela się ponawracają. 
               
                          o krwi i wodo | faceBóg
                         AKT ODDANIA SIĘ MIŁOSIERDZIU BOŻEMU
O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażeby w ten sposób móc żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak wobec duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż mnie więc, o Jezu, jako własności swojej i chwały swojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu, uświadamiając sobie słabość moją, to jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu nieskończoną głębię Twego miłosierdzia, zaufali Mu 
i wysławiali Je na wieki. Amen.
                                                       KSIĄDZ MICHAŁ SOPOĆKO W RELACJI ŚW. FAUSTYNY | Parafia św. Antoniego w  Toruniu
Poniższy “Akt poświęcenia Polski Miłosierdziu Bożemu” zaproponował bł. ks. Michał Sopoćko w 1975 r., niedługo przed swoją śmiercią.
                                     Akt poświęcenia Polski Miłosierdziu Bożemu
Boże Miłosierny – Stwórco Wszechświata – Boże Ojców naszych – Ojcze Przedwieczny! Spójrz okiem Miłosiernej Opatrzności Twej na wyciągnięte błagalnym gestem ręce Twojego ludu polskiego. W poczuciu naszej nędzy – z nieograniczoną ufnością uciekamy się do Twego Miłosierdzia i prosimy o łaskę przebaczenia za grzechy naszego narodu. W tej chwili wpatrzeni oczyma dusz naszych w Twój święty Majestat, padamy na kolana wyznając w pokorze, żeśmy prochem i nicością, a grzechy nasze bez liczby. Za wszystkie łaski i dary Twoje, Boże Miłosierny, myśmy Ci zapłacili zdradą Twych świętych przykazań, zdeptaniem Przenajświętszej Krwi Jezusa Chrystusa.
Tak, Ojcze nasz, zgrzeszyliśmy i zawiniliśmy! Ale ponieważ objawiłeś nam, o Boże, że Miłosierdzie Twoje nie zna granic, przeto wołamy z ufnością: Jezu Miłosierny, Zbawicielu nasz
(wierni powtarzają trzy razy)
– Miłosierdzia… Miłosierdzia… Miłosierdzia.
Miłosierdzia nad narodem naszym!
W pokorze serca naszego Twemu sercu oddajemy na zawsze wszystkie polskie rodziny – młodzież polską – naszą ukochaną Ojczyznę. O dobry Panie Boże. Ojcze nasz, Jezu Chryste Odkupicielu i Bracie nasz, miej Miłosierdzie nad naszą Ojczyzną, naszą nędzą. Twego Miłosierdzia wzywamy, bo ono jest jedyną nadzieją naszą. Twemu Miłosierdziu polecamy i poświęcamy nasz biedny naród, skłócony nienawiścią Kaina i pychą szatana. Daj nam proszącym łaskę, byśmy zrozumieli swe posłannictwo w dziejach, byśmy poprawili się z grzechów, byśmy z całym przekonaniem i w duchu szczerości praktykowali Twoje i Kościoła Twego przykazania! Daj moc ducha polskim rodzicom w misji rodzicielskiej i wychowawczej. Daj młodzieży polskiej całą głębię wiary naszych praojców. Dokonując tego aktu poświęcenia i oddania Twemu Miłosierdziu, wołam: Boże, daj Ojczyźnie naszej i światu całemu tak upragniony pokój – pokój w duszy i sercach – pokój między wszystkimi narodami.
O Jezu, w dzień przyjścia Twego nie bądź nam sędzią, ale Ojcem Miłosierdzia. 
(Wierni powtarzają to wezwanie)
Miłosierdzie Boże, ufamy Tobie!
(Wierni powtarzają to wezwanie)
Jezu, ufam Tobie!
(Wierni powtarzają to wezwanie)
[Autorem modlitwy jest ks. Michał Sopoćko, 1975 r.]
Bóg walczy o nasze dusze swoim miłosierdziem – ks. Sławomir Kostrzewa
https://www.youtube.com/watch?v=P8oRANIJKyA
Im bliżej mety, tym bardziej cenisz Boże miłosierdzie – ks. Sławomir Kostrzewa
https://www.youtube.com/watch?v=4l7hHMXoFBI
Święta Faustyna w blasku Miłosierdzia
https://www.youtube.com/watch?v=DjBazlqgdAQ