IZRAEL – IZRAELICI CHCĄ BYĆ NAJWAŻNIEJSI NA ŚWIECIE, A BEZ BOGA OJCA TO NIEMOŻLIWE.
IZRAEL – NARÓD WYBRANY PRZEZ BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO PRZED WIEKAMI ABY MÓGŁ BYĆ WZOREM DO NAŚLADOWANIA STWORZYCIELA ŚWIATA W SZERZENIU DOBRAMIŁOSIERDZIA, MIŁOŚCI I DOBRYMI UCZYNKAMI DO PANOWANIA PANA BOGA MIŁOŚCIĄ I SPRAWIEDLIWOŚCIĄ
Bóg stworzył ludzi na swojej pięknej Ziemi do godnego reprezentowania Boga Wszechmogącego przez Izraelitów. Obdarzył ich swoimi Łaskami, Prezentami i „10 PRZYKAZANIAMI”Niestety – Żydzi nie chcieli zaprzyjaźnić sie z Najlepszym Cudownym Przyjacielem a dla nich Łaskami spełniał ich prośby. Żydzi odrzucili Cudownego Boga propozyje i wybrali wieczne potępienie i cierpienie w piekielnym
ogniu na podstawie popełniania wszystkich grzechów a największy – pycha i nieposłuszeństwo Bogu Ojcu. Jeśli byli i są tacy mądrzy, to powinni o wszystko pytać swego Przyjaciela od którego nigdy nie otrzymali potępienia przez wiele, wiela lat, aż do czasu przez lucyfera zniewolenia. Żydzi rozumieli, że byli mądrzejsi od Boga Wszechmogącego, bo słuchali podpowiedzi buntującego ich lucyfera z nimi zaprzyjaźnionego i tak do tej pory jest. Wybierali ciągłe niewole a to z Egiptu a to z Rzymu na własną prośbę, a  mogli  być rządzącymi całym światem łącznie z Bogiem Ojcem na podstawie miłosierdzia, dobrymi uczynkami i byliby wolni. Wybierali niewolę lucyferyczną a przecież odczuwali tej niewoli straty i to dziwne tacy mądrzy a nie umieli rozpoznać DOBRA od ZŁA. Panują kłamstwami, atakami  napaściami i zawładnięciem państwami jak Polską. Przecież mogli pytać, może i pytali lecz nigdy Boga Ojca propozycji nie wypełniali, bo cały czas byli i są pewni, że oni wiedzą lepiej od Pana Boga. Przez nieposłuszeństwo faryzeuszy cały naród był i jest przez nich namawiany i na potępienie skazywany. Oczywiście najbardziej winni są politycy rządzący – faryzeuszami nazywani a cały Naród musi być im posłuszny tak jak w Polsce Żydzi rządzą i kierują się swoimi faryzejskimi decyzjami. Nawet wcisnęli się do polskiego Episkopatu i po „owocach poznajemy”, że nie są Polakami ani tylko katolikami bo nie bronią Narodu Polskiego, ani dzieci nienarodzonych, ani dzieci z Domów Dziecka 
za granicę sprzedawanych. Nie pytają i nie słuchają Boga Wszechmogącego a wydają decyzje przeciw Narodowi Polskiemu. Tak dużo rządzący obcokrajowcy mają dowodów swojej kłamliwej i wrogiej polityki a chcą więcej narozrabiać, nagrzeszyć i niszczyć Polskę co przybliża wojnę światową.