Od zniewag do palenia kościołów i mordowania księży?

Ordo Iuris

Szanowna Pani,

w lewicowym periodyku „Krytyka Polityczna” ukazał się artykuł „Bestia z Wadowic wchodzi do kampanii cała na czerwono”. Autor posuwa się do stwierdzenia, że papieskie „Nie lękajcie się” było odezwą do pedofili, którzy „mogli ze strony Wojtyły liczyć nie tylko na współczucie, ale i na parasol ochronny”. Czasopismo z ambicjami intelektualnego przewodzenia polskiej lewicy podsumowuje ataki na św. Jana Pawła II krótkim „Wojtyła naprawdę okazał się bestią z Wadowic”.

O ile z manipulacjami TVN24 czy wydanej przez wydawcę „Gazety Wyborczej” książki Ekke Overbeeka mogliśmy polemizować w felietonach, nagraniach i debatach medialnych, to tym razem zmuszeni jesteśmy sięgnąć po kroki prawne.

„Krytyka Polityczna” odpowie za skandaliczne słowa pod adresem św. Jana Pawła II, które są krzywdzące nie tylko dla katolików, ale po prostu dla wszystkich uczciwych Polaków. Jak mawiają prawnicy w amerykańskiej ojczyźnie „wolności słowa” – „jest wolność słowa, ale są i konsekwencje”. Prawo stoi na straży minimalnych granic kultury wypowiedzi, a lżenie dla lżenia i skandalu znacząco je przekracza.

Z niepokojem obserwuję te i podobne ataki oraz zniewagi, których jedynym celem jest poniżenie katolików, podważenie autorytetu Wielkiego Papieża oraz dalsze skłócenie Polaków w roku wyborów. Szybka reakcja prawna może postawić tamę tym skandalicznym zamiarom. Może też powstrzymać eskalację napięć, której końcem jest antyreligijna agresja i przemoc.

W żądaniu przez niektórych polityków „piłowania przywilejów” chrześcijan łatwo dostrzec podobieństwo do agresji i nienawiści antyklerykałów z początku XX wieku. To wtedy francuski minister oświaty wzywał nauczycieli, by „wyrzucili Chrystusa ze szkół i serc dzieci”, a zainspirowana ZSRS lewica w Meksyku i Hiszpanii przystępowała do palenia kościołów, mordowania księży i zakonnic.

Aby pokazać wyraźnie te historyczne analogie i zaprezentować skutki wygłaszanych dzisiaj dla politycznych zysków apeli, nasi eksperci przygotowują specjalny raport. Po raz pierwszy, punkt po punkcie, kompleksowo przeanalizujemy długofalowe skutki wdrożenia antyreligijnych postulatów w rodzaju zakazu spowiedzi dla dzieci, które z coraz większą śmiałością propagują dziś w Polsce radykalni aktywiści, politycy i media.

Ujawniając i dokumentując skalę przestępstw z nienawiści wymierzonych w chrześcijan, kończymy prace nad raportem o przestępstwach popełnionych z nienawiści do chrześcijan w Polsce w roku 2022. Opisujemy w nim profanacje, dewastacje, zniszczenia miejsc i obiektów kultu, zakłócenia nabożeństw oraz ataki na wiernych i duchownych, do których doszło w ubiegłym roku. Dokument przedstawimy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, która corocznie uwzględnia nasze dane w swoich oficjalnych statystykach.

A wszystko to dzieję się w przeddzień 1057. rocznicy Chrztu Polski, którą będziemy obchodzić 14 kwietnia. To właśnie przyjęcie chrztu rozpoczęło w Polsce proces przyjmowania największych zdobyczy zachodniej cywilizacji. Pamiętając o tym, 22 kwietnia organizujemy w Collegium Intermarium konferencję naukową poświęconą chrześcijańskim korzeniom Polski oraz Europy. Gorąco zapraszamy Panią do udziału w tej konferencji.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

W marcu o naszą pomoc poprosiła pani profesor z Uniwersytetu Warszawskiego, którą władze wydziału chciały zmusić do usunięcia krzyża z sali wykładowej. Gdy pani profesor odmówiła, krzyż został zdjęty pod jej nieobecność.

Z kolei we wrześniu ubiegłego roku głośno było w mediach o dyrektor warszawskiego Teatru Dramatycznego Monice Strzępce, która w ramach inauguracji swojej kadencji na tym stanowisku zorganizowała parodię katolickiej procesji, uroczyście wnosząc do siedziby teatru posąg kobiecych genitaliów upodobnionych do figury Matki Bożej. Chociaż wskutek naszej interwencji Wojewoda Mazowiecki usunął ją z pełnionej funkcji, sprawa przeniosła się teraz do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Pani Dyrektor broni Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, a my złożyliśmy właśnie wniosek o dopuszczenie Ordo Iuris do udziału w postępowaniu. Wcześniej to nasza analiza powołania Moniki Strzępki wykazała sprzeczność programu artystycznego kandydatki z wymogami formalnymi konkursu, a także ujawniła okoliczności wskazujące na brak obiektywizmu niektórych członków komisji konkursowej.

Całość naszych doświadczeń okazała się także pomocna w pracach sejmowej Podkomisji Stałej, która wprowadziła wszystkie postulowane przez nas poprawki do obywatelskiego projektu ustawy „W obronie chrześcijan”. Jeśli projekt wejdzie w życie w nowym kształcie, prawa chrześcijan zostaną wzmocnione, przy jednoczesnym poszanowaniu właściwych gwarancji wolności słowa.

Budowany dzięki wsparciu Darczyńców zespół prawników i ekspertów występujących w obronie chrześcijan przechodzi dzisiaj okres szczególnej próby. Liczba spraw, analiz, zgłoszeń i interwencji osiągnęła zupełnie nowe poziomy. Za każdą sprawą są konkretne pokrzywdzone osoby, konkretne bluźnierstwa, konkretne złe intencje aktywistów lub polityków „robiących kampanię” na szarganiu świętości.

Tylko z Pani pomocą nasza praca może być kontynuowana. Tylko dzięki Pani wsparciu pociągniemy do odpowiedzialności karnej sprawców ataków na kościoły oraz wulgarnych prowokatorów, którzy drwią z katolickich świętości i mają w pogardzie wierzących Polaków.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

Bronimy ofiar antychrześcijańskiej agresji

Potężna skala antychrześcijańskiej agresji w Polsce

Aby uświadomić Polakom skalę problemu chrystianofobii w naszym kraju, co roku przygotowujemy raport o przestępstwach popełnianych z nienawiści do chrześcijan w Polsce. Kończymy właśnie prace nad raportem za rok 2022.

Wskażemy w nim akty nienawiści, których ofiarą padli wyznawcy Chrystusa. W dokumencie opisujemy między innymi kradzieże i zniszczenia figur z szopek bożonarodzeniowych, zniszczenie 13 krzyży w Barbarce pod Toruniem, które zostały ustawione w miejscu, gdzie jesienią 1939 niemieccy okupanci zamordowali kilkuset przedstawicieli polskiej elity społecznej i intelektualnej z Torunia i okolic, zniszczenie krzyża w Nadleśnictwie Tułowice, który został ustawiony w 100. rocznicę zakończenia I wojny światowej dla uczczenia pamięci poległych w niej mieszkańców Borów Niemodlińskich czy zniszczenie figury Matki Boskiej w gminie Kluki, którą ustawiono przy tablicy upamiętniającej ofiary hitlerowskiego bombardowania z 1939 roku.

Raport uwzględnia również profanacje przydrożnych kaplic w Cieszynie, Gdańsku, Kietrzu, Legionowie, Lipowej, Piekarach Śląskich, Sowinie, Zabrzu, znieważenie pomnika św. Jana Pawła II przy Kościele Mariackim w Chojnie, dewastację zabytkowych drzwi szczecińskiej archikatedry, drogi krzyżowej w Jarzmanowicach, gdzie figury i krzyże były rozbijane i cięte piłami, profanacje grobów na cmentarzach w Gdańsku, Lwówku Śląskim, Piekarach Śląskich, Prabutach i Sędziwojewie, zdemolowanie kaplicy cmentarnej w Porajowie, zniszczenie witraża w cerkwi prawosławnej w Oleśnicy, dewastację elewacji kościoła w Złotoryi czy kradzieże ze skarbon kościelnych dokonane w Bytowie, Łagiewnikach i Myślenicach, kradzieże kielichów mszalnych w Świebodzinie i w Kępnie oraz zniszczenie krzyża i kradzież figury Jezusa w kościele w Szczecinie.

Niestety w ubiegłym roku doszło również do fizycznych napaści na chrześcijan. W Dolicach agresywny napastnik zaatakował plebanię, wyrywając bramę oraz niszcząc drzwi wejściowe i elewację budynku. Mężczyzna groził mieszkającym na plebanii kapłanom śmiercią. W Zabrzu udający kuriera mężczyzna napadł na księdza grożąc mu rewolwerem i żądając pieniędzy. W innej zabrzańskiej parafii pijany mężczyzna odpalił petardę przed kościelnym ołtarzem podczas Mszy Św. W Myślenicach nożownik ciężko ranił kierowcę biskupa Roberta Chrząszcza, który wizytował parafię. W Jaśle chodzący po kolędzie ksiądz został zaatakowany przez mężczyznę z nożem.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

 Wzmacniamy prawne gwarancje dla wolności religijnej

Niestety polskie sądy zbyt rzadko stają po stronie ofiar antychrześcijańskiej agresji. Przykładem tego jest marcowy wyrok Sądu Rejonowego w Poznaniu, który uniewinnił 32 aktywistów, którzy w październiku 2020 roku, w reakcji na wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdzający niekonstytucyjność aborcji eugenicznej, wtargnęli do poznańskiej katedry, zakłócając niedzielną Mszę Św. Grupa radykałów ustawiła się wówczas przed ołtarzem z proaborcyjnymi transparentami i zaczęła wykrzykiwać proaborcyjne hasła, zmuszając proboszcza parafii katedralnej do przerwania liturgii.

Wyrok w sposób oczywisty stoi w sprzeczności z art. 195 Kodeksu karnego, który penalizuje „złośliwe przeszkadzanie publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej”. Jednak orzekająca w sprawie sędzia nie dopatrzyła się w zachowaniu aktywistów „złośliwości” i uznała, że oskarżeni protestowali, zachowując „powagę i szacunek” do miejsca, w którym przebywali.

Aby w przyszłości nie dochodziło do tak kontrowersyjnych orzeczeń, dążymy do doprecyzowania przepisów ustanowionych dla obrony praw ludzi wierzących. Dlatego wspieramy merytorycznie Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „W obronie chrześcijan”, który przygotował projekt nowelizacji Kodeksu karnego w tej materii. W ramach tych działań przekazaliśmy Komitetowi analizę projektu, omawiając jego mocne i słabe punkty oraz opublikowaliśmy 4 komentarze prawne dotyczące proponowanych zmian w przepisach.

W marcu nasze krytyczne uwagi zostały uwzględnione podczas prac sejmowej Podkomisji Stałej do spraw nowelizacji prawa karnego. W rezultacie nowy kształt projektu przewiduje usunięcie znamienia złośliwości z art. 195 Kodeksu karnego. Jeśli projekt zostanie przyjęty przez parlament w obecnym kształcie, radykalni aktywiści, którzy zakłócą sprawowanie Mszy Św., nie będą mogli liczyć na bezkarność, bowiem do skazania będzie wystarczył sam fakt zawinionego przeszkadzania lub przerwania aktów religijnych. Jednocześnie dokonane w projekcie zmiany podkreślają legalność wypowiedzi motywowanych religijnie, co podnosi gwarancje dla wolności religijnej, pozwalając jednostkom jak i instytucjom głosić poglądy związane z nauczaniem danego kościoła. Dzięki temu aktywiści LGBT nie będą mogli cenzurować nauczania kościołów chrześcijańskich o małżeństwie, powołując się na walkę z niezdefiniowaną „mową nienawiści”.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

Teatry to nie miejsce dla wulgarnych prowokacji

Jednocześnie kontynuujemy walkę o ukaranie sprawców wulgarnych antychrześcijańskich prowokacji, którzy zasłaniają się „wolnością ekspresji artystycznej”. Pięć lat temu po naszym zawiadomieniu prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie wystawionego w warszawskim Teatrze Powszechnym bluźnierczego spektaklu „Klątwa”, w trakcie którego doszło do wielu profanacji, znieważeń chrześcijan i symboli religijnych. Imitowano stosunek seksualny z figurą św. Jana Pawła II. Papieżowi założono na szyję pętlę wisielczą oraz zawieszono na nim tabliczkę z napisem „obrońca pedofili”. Ścięto także krzyż oraz dotykano nim miejsc intymnych aktorek.

Choć ujawniona przez media opinia biegłego jednoznacznie wskazuje, że istnieją solidne podstawy do postawienia zarzutów, to prokuratura zdecydowała o umorzeniu postępowania. Reprezentując dwoje pokrzywdzonych w sprawie protestantów, z których jedno studiowało wówczas teatrologię, złożyliśmy zażalenie na postanowienie prokuratury. Obecnie czekamy na jego rozpatrzenie.

Nasza interwencja przyczyniła się do odwołania Moniki Strzępki z funkcji dyrektora stołecznego Teatru Dramatycznego. W ramach uroczystej inauguracji swojej kadencji, nowa dyrektor zorganizowała wyszydzające katolicką procesję wydarzenie pod nazwą „Sabat dobrego początku”, w trakcie którego radykalni aktywiści w pochodzie imitującym katolicką procesję wnieśli do teatru wykonaną na podobieństwo Matki Bożej obsceniczną rzeźbę złotej waginy nazwaną „Wilgotną Panią”.

W reakcji na szereg nieprawidłowości przy wyborze Moniki Strzępki na dyrektora teatru, złożyliśmy do Wojewody Mazowieckiego analizę prawną wraz z wnioskiem o stwierdzenie nieważności zarządzenia Prezydenta Warszawy, w którym powołał radykalną feministkę na stanowisko dyrektora teatru. Wojewoda przychylił się do naszych argumentów i Monika Strzępka została odwołana ze swojego stanowiska.

Teraz Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaskarżył rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Złożyliśmy do WSA wniosek o dopuszczenie Ordo Iuris do udziału w sprawie w charakterze organizacji społecznej. Chcemy zaprezentować sądowi naszą argumentację prawną, w której wskażemy, dlaczego rozstrzygnięcie wojewody było uzasadnione i powinno zostać utrzymane w mocy.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

Aktywiści LGBT nie mogą bezkarnie atakować katolickich świętości

Konsekwentnie zmierzamy również do ukarania aktywisty LGBT, który podczas zorganizowanego w pobliżu Jasnej Góry Marszu Równości dopuścił się profanacji wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej poprzez zestawienie go z logotypem ruchu LGBT.

Sądy dwóch instancji uniewinniły mężczyznę, uznając, że w sprawie nie doszło do znieważenia przedmiotu czci religijnej. Choć oskarżony opublikował na swoim profilu na Facebooku zdjęcie, na którym pozuje wraz ze wspomnianym obrazem, trzymając w zębach magazyn erotyczny, sądy dały wiarę jego wyjaśnieniom, w których twierdził, że jest osobą wierzącą i afirmuje kult maryjny. W ocenie sądu mężczyzna nie działał umyślnie.

W marcu Prokurator Generalny złożył skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego w tej sprawie. Liczymy, że sędziowie SN uchylą wyrok uniewinniający i sprawca wulgarnej profanacji będzie mógł zostać w końcu ukarany.

Walcząc o ukaranie sprawców podobnej profanacji w Płocku, złożyliśmy kasację do Sądu Najwyższego. Sprawa dotyczy trzech aktywistek z Płocka, które obraziły uczucia religijne chrześcijan, zastępując oryginalny złoty nimb na obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej nimbem w logotypie LGBT. Zdeformowany wizerunek Maryi został porozklejany na przenośnych toaletach, transformatorach i znakach drogowych.

Kilka tygodni temu, w rezultacie naszych działań, prokuratura postawiła zarzuty uczestnikom gdańskiej parady równości, którzy niosąc w uroczystym pochodzie imitację Najświętszego Sakramentu w kształcie żeńskiego organu płciowego, wyszydzili katolicką procesję Bożego Ciała.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

Razem obronimy prawa osób wierzących

Agresja radykałów wobec chrześcijan z każdym rokiem narasta. Lewicowe media nie tylko nie potępiają aktów wandalizmu i profanacji, ale nawet bronią ich sprawców. W ten sposób nakręcają spiralę nienawiści, ośmielając i rozzuchwalając potencjalnych sprawców przestępstw, którzy będą przekonani o bezkarności, atakując nie tylko kościoły, ale też wiernych i duchownych. Aby postawić tamę wzbierającej fali chrystianofobii, walczymy o ukaranie przestępców oraz wspieramy wzmacniające wolność religijną zmiany w prawie.

Na dokończenie anglojęzycznego raportu dla OBWE o popełnianych w Polsce w 2022 roku przestępstwach z nienawiści do chrześcijan musimy zarezerwować jeszcze 5 000 zł. Napisanie raportów, a następnie naukowej monografii ukazującej skutki ewentualnej realizacji antykatolickich postulatów wymaga zgromadzenia 25 000 zł.

Przygotowanie jednej analizy dotyczącej propozycji zmian w przepisach dotyczących sfery wolności religijnej to – w zależności od zakresu proponowanych nowelizacji – wydatek rzędu od 6 000 do nawet 12 000 zł. Każda taka analiza może się przełożyć na wzmocnienie prawnych gwarancji dla wolności wyznania.

Kontynuowanie monitoringu naruszeń wolności religijnej oznacza wiele godzin pracy dla naszych prawników, czego miesięczny koszt nie jest mniejszy niż 5 000 zł. Rozpoczęcie każdej sprawy wiąże się z koniecznością jej wnikliwego przeanalizowania, przygotowania odpowiednich pism czy dojazdu do konkretnych miejsc w kraju. Niekiedy konieczne jest także zasięgnięcie opinii biegłych z różnych dziedzin.

Prowadząc już 4 postępowania w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II liczymy się z tym, że czekające nas koszty to jeszcze ponad 10 000 zł w każdej sprawie. Reakcja na skandaliczny artykuł w „Krytyce Politycznej” wymaga zgromadzenia około 15 000 zł.

Doprowadzenie do końca sprawy odwołania dyrektor Teatru Dramatycznego, która zaczęła urzędowanie od organizacji wulgarnej profanacji, to kolejne 10 000 zł. Z kolei postępowania w sprawie „Klątwy” to koszt nie mniejszy niż 8 000 zł.

Na kontynuowanie spraw dotyczących profanacji wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej przez aktywistów LGBT musimy zabezpieczyć co najmniej 20 000 zł.

Porażka, w którejkolwiek z powyższych spraw skutkowałaby nie tylko bezkarnością przestępców, ale również mogłaby zachęcić ich ewentualnych naśladowców.

Dlatego bardzo Panią proszę o wsparcie Instytutu kwotą 30 zł, 50 zł, 100 zł lub dowolną inną, dzięki czemu prawnicy Ordo Iuris będą mogli skutecznie zwalczać antykatolicką przestępczość.

Wspieram działania Ordo Iuris

Z wyrazami szacunku

Adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Tylko zdecydowana reakcja świadomego swoich praw społeczeństwa może zatrzymać ataki na chrześcijańskie świątynie i osoby wierzące. Aby tak się stało, musimy się zjednoczyć i stanowczo reagować na każdy akt agresji, pociągając jego sprawców do odpowiedzialności karnej, tym samym zniechęcając potencjalnych naśladowców. Wierzę, że z Pani pomocą zapewnimy bezpieczeństwo chrześcijanom w Polsce.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl