Wykorzystanie pandemii do odebrania Twojej wolności

 

Szanowny Panie Premierze,
W grudniu zeszłego roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła rozpoczęcie negocjacji dotyczących globalnego „traktatu pandemicznego”, który ma być wiążący dla wszystkich sygnatariuszy na mocy prawa międzynarodowego.
Jako obywatel Polski, wyrażam moje zaniepokojenie faktem, że WHO próbuje zmienić Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne (IHR) w celu zdobycia nowych, daleko idących uprawnień do przeciwdziałania „dezinformacji i fałszywym informacjom”. Te poprawki dałyby WHO bezprecedensową kontrolę nad informacjami, do których mamy dostęp oraz nad naszymi osobistymi wyborami dotyczącymi zdrowia.
Polska jako członek Organizacji Narodów Zjednoczonych i WHO ma ważną rolę do odegrania w ochronie naszych podstawowych praw człowieka. Wzywam Pana do podjęcia działań w celu zapobieżenia przyjęciu tych proponowanych poprawek do IHR.
Jako Premier, posiada Pan moc wpływania na „stanowisko przedstawicieli naszego kraju przed WHO”. Wzywam Pana do podjęcia działań w celu zapobieżenia przyjęciu tych proponowanych poprawek i ochrony naszych podstawowych praw i wolności.
Dziękuję za poświęcenie uwagi tej ważnej sprawie. Mam nadzieję, że podejmie Pan działania w celu zapewnienia, że WHO nie zdobędzie bezprecedensowej kontroli nad informacjami i naszymi osobistymi wyborami dotyczącymi zdrowia.
Z poważaniem,

 

PODPISZ PETYCJĘ

Szanowni Państwo

Od wybuchu COVID-19 widzieliśmy wiele razy, jak rządy i korporacje na całym świecie wykorzystały pandemię jako wymówkę do ograniczenia wolności słowa, rozszerzenia rządowego nadzoru i stopniowego odbierania wolności obywatelskich.

Zagrożenie jest teraz bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej!

Najnowszym posunięciem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) działającej w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych jest zdobycie nowych, daleko idących i prawnie wiążących uprawnień w celu rzekomej „poprawy tak zwanej prewencji, przygotowania i odpowiedzi” na przyszłe pandemie.

Innymi słowy… Jeden Rząd, by nami wszystkimi rządzić! Spełnienie marzeń globalistycznych przywódców takich jak Biden, Macron, Merkel oraz innych lewicowych potentatów jak Soros i Gates.

Podczas niedawnej konferencji Światowej Organizacji Zdrowia, która odbyła się w lutym 2023 roku grupa robocza przedstawicieli WHO zakończyła prezentację poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych i uzgodniła kolejne kroki w celu przeprowadzenia bardziej szczegółowych negocjacji w celu zatwierdzenia nowego „Traktatu Pandemicznego”.

Zaplanowano kolejne spotkanie, które odbędzie się za kilka dni: od 17 do 20 kwietnia!

Musimy działać TERAZ, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli:

Podpisz petycję, wzywającą Premiera Mateusza Morawieckiego, aby sprzeciwił się niebezpiecznej scentralizowanej globalnej kontroli WHO, która będzie miała katastrofalne skutki dla wolności jednostki i skuteczności walki z przyszłymi epidemiami.

Jeśli czegoś nauczyliśmy się z okresu pandemii, to właśnie tego, że to dzięki zróżnicowanemu podejściu, a NIE globalnej kontroli, świat był w stanie właściwie reagować i wycofywać się z nieskutecznych instrumentów polityki zdrowotnej.

Ale rządy i przywódcy globalistyczni zorientowali się, jak potężną moc dałoby im kontrolowanie naszych wolności za pomocą jednej agendy.

Jeśli nie powstrzymamy ich teraz i nie zablokujemy „Traktatu Pandemicznego”, Światowa Organizacja Zdrowia ONZ zwiększy swoje uprawnienia w celu:

  • Ogłaszania „potencjalnych” zagrożeń dla zdrowia
  • Rozwoju nowych globalnych mechanizmów nadzoru i wymiany danych
  • Zdobywania uprawnień do przeciwdziałania „dezinformacji i fałszywym informacjom”, co oznacza walkę z wolnością słowa i ustanowienie globalnej „oficjalnej prawdy”
  • Budowania zdolności do wykrywania i raportowania potencjalnych sytuacji kryzysowych w zakresie zdrowia publicznego na całym świecie
  • Szybkiego reagowanie na sytuacje kryzysowe w zakresie zdrowia publicznego o międzynarodowym znaczeniu (PHEIC), kiedy są one ogłaszane przez WHO.

Obecny stan projektu „Traktatu Pandemicznego” jest taki, że poprawki zaproponowane przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską zostały już uwzględnione. Jeśli nie będziemy działać szybko, będzie obowiązywał prawnie wiążący akt prawa międzynarodowego dotyczący tak zwanej prewencji, przygotowania i odpowiedzi na pandemię.

Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której WHO zarządzałaby absolutnym obowiązkiem szczepień lub lockdownem, kiedy tylko uznałaby to za stosowne. Nie możemy być bierni i bezbronni. Proszę, podpisz dzisiaj tę petycję!

Dlaczego to jest tak niebezpieczne?

Prawo do ustanowienia jednej, wspólnej dla całego świata, strategii walki z przyszłymi epidemiami, ustanowione jako obowiązkowe, zdefiniowałoby globalne przywództwo, zarówno podczas, jak i poza pandemią (ponieważ dokument określa również uprawnienia koordynacyjne poza okresem pandemii), podważając suwerenność Polski i innych krajów.

Oznacza to również, że poszczególne państwa nie będą już miały suwerennego prawa do ustalania i zarządzania swoim podejściem do zdrowia publicznego, a jedynie będą rządzone przez jedną scentralizowaną globalną władzę – WHO.

Ale groźna natura tego traktatu nie kończy się na tym:

Wspomina się w proponowanym dokumencie „równość zdrowia”, co oznacza, że obywatele z bogatszych krajów zostaną zmuszeni do płacenia za uniwersalne (depopulacyjne) podstawowe ubezpieczenie zdrowotne, skierowane do uboższych krajów uwzględniające antykoncepcję, sterylizację, aborcję, szczepienia i zmianę płci.

Te szalone pomysły są już szeroko rozpowszechniane przez wiele agencji ONZ. Jednak wdrożenie „Traktatu Pandemicznego” tylko pogłębi realizację szalonej globalistycznej i lewicowej agendy.

Trzeba też wspomnieć o braku niezależności finansowej Światowej Organizacji Zdrowia. Obecnie poszczególne rządy finansują mniej niż 20% budżetu WHO, podczas gdy ponad 80% finansowania tej organizacji pochodzi z innych dotacji publicznych i prywatnych, głównie fundacji i firm farmaceutycznych.

Co możemy zrobić… TERAZ?

Na ostatnim spotkaniu WHO w lutym 2023 roku grupa robocza działaczy WHO uzgodniła kolejne kroki w celu bardziej szczegółowych ustaleń w sprawie „Traktatu Pandemicznego”.

Następne spotkanie odbędzie się w ciągu najbliższych kilku dni: od 17 do 20 kwietnia!

Został również opublikowany prowizoryczny harmonogram, który sugeruje, że poprawki zostaną ukończone do maja 2024 roku.

Musimy działać teraz, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli:

Podpisz petycję, wzywającą Mateusza Morawieckiego do zdecydowanego sprzeciwienia się wejściu w życie „Traktatu Pandemicznego” i tych niebezpiecznych postanowień, które ograniczają naszą narodową suwerenność.

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią,

Ignacio Arsuaga z całym zespołem CitizenGO