Panie Jezu bardzo prosimy o Błogosławieństwo Narodu Polskiego przez Ciebie Wybranego i w całej Trójcy  Przenajświętszej zakochanego. Bardzo prosimy o ORĘDZIE na Okres Cudownego Zmartwychwstania Twojego.

                                                       Magnesy Wielkanoc - Jezus Zmartwychwstały - 10 szt. - Kubaradewocjonalia.pl
  PAN JEZUS CHRYSTUS – ORĘDZIE WIELKANOCNE – 9,10.04.2023 r. 
   „Tak dużo jest ORĘDZI dla was mieszkańców Planety Ziemi a czy Je czytacie i przestrzegacie?  W Apokalipsie podyktowałem Apostołowi Janowi, a kto się przejmuje Moimi Słowami?  To wszystko mówię dla waszej obrony i serc nawrócenia. Tak dużo już powiedziałem do osób wybranych, a jest Mnie bardzo przykro, że najbardziej nie wierzą i nie przestrzegają Apostołowie Moi w Kościele Katolickim Moim. To dlatego powinni sami pytać, a przecież wiedzą, że Ja żyję i pragnę współpracy z biskupami i pojednania między wami. Powiadam wam Moi Apostołowie kochani, że wszystko się stanie co jest w Apokalipsie napisane. Cały czas rozważajcie wasze zainteresowanie życiem religijnym w Polsce, bo jesteście Narodem przeze Mnie Wybranym i ukochanym. Dziękuję wam Moi umiłowani, że czcicie Mnie – swego Zbawiciela, całą Trójcę  Przenajświętszą i Maryję waszą Królową i nie ustawajcie w Modlitwie Różańcowej. Rozważajcie Moją Mękę w Mszach Świętych, bo znaczenie waszego skupienia pomaga w waszym Zbawieniu. Pomimo smutku jaki przeżywam w tym czasie jesteście Moją radością, bo te dni razem ze Mną w smutku i bólu przeżywacie. Nie ulegajcie pokusom ludzi dręczących was swoimi kłamstwami i zawsze sami pytajcie Mnie i Ducha Świętego, który pomaga wam w rozeznawaniu sytuacji na bieżąco, aby nie wprowadzać was w niezrozumiane obawy. Jednoczcie się Polacy w bezgrzesznym życiu, bo zbliżają się czasy mroczne zapowiedziane  i proszę was z miłością i uwagą – Mojego kapłana Łukasza słuchajcie. Ja cały czas żyję i przekazuję Moje Słowa, abyście mogli zrozumieć Ostrzeżenie i Pouczenie Słowami Moimi przez Łukasza wypowiadanymi, że ten Czas jest bardzo drażliwy, gdyż Moi wrogowie chcą zamieszać w Polsce między Polakami, a Ja posłałem do was kapłana Łukasza jak Jonasz był posłany do Niniwy.  Módlcie się, nawracajcie się – Przykazania przestrzegajcie i Modlitwy utrwalajcie, wasze serca miłością ogarniajcie, o każdym „złu” zapominajcie, winy sobie przebaczajcie, gdyż jesteście na Ziemi tylko pielgrzymami, bo wieczność jest przed wami. Nie zadawajcie lucyferowi powodów do uciechy, bo Ja Jestem smutny, gdy widzę jak on się z waszych błędów cieszy.
 PAMIĘTAJCIE – TYLKO BÓG, DOBRO i ZBAWIENIE WASZYCH DUSZ SIĘ LICZY.  BŁOGOSŁAWIĘ WAS MÓJ NARODZIE POLSKI UMIŁOWANY – TYM BARDZIEJ, ŻE JESTEŚ PRZEZ  POLITYKÓW W RZĄDZIE I DUCHOWNYCH RZĄDZĄCYCH EPISKOPATEM OSZUKIWANY”.
                                                ———————————–
                     Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 3.04.23 r.
                                          Dobre Kartki - Dobre Życzenia :. Ekartka Alleluja! Radosnych ÅšwiÄ…t!
 
Zmartwychwstały Jezu Chryste, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem, spraw, byśmy wiernie żyli duchem Twego zmartwychwstania. Odnów nasze serca i naucz nas umierać samym sobie, abyś Ty i tylko Ty w nas pozostał.
Uczyń nas znakiem Twojej miłości co przemienia i przekształca. Zechciej posłużyć się nami w odnowie społeczeństwa, abyśmy głosząc Twoje życie i Twoją miłość doprowadzili wszystkich do Twego Kościoła. Przyjmij te prośby, Panie Jezu, który żyjesz i królujesz z Ojcem, w jedności z Duchem Świętym, jako Bóg na wieki. Amen.

Módlmy się:

– za cały KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY, aby dawał pełne mocy świadectwo o Bożej Miłości.
– za wszystkich chrześcijan, aby wiara w Zmartwychwstanie prowadziła ich do jedności.
– za nas samych, abyśmy pozwalali Zmartwychwstałemu Bogu przemieniać nasze serca.
Ojciec Łukasz jest darem dla Polski.
Przystań Duchowa
Droga krzyża, której tak wielokrotnie doświadczali święci, którzy uprzedzili nas w drodze do Nieba jest oznaką drogi prowadzącej do Jezusa, drogi, która jest zawsze trudna, wąska, pełna cierni, kolcy i fałszywych osądów.
Tak wiele osób przyjeżdża zza granicy, z dalekich stron, aby móc uczestniczyć w świętej Eucharystii sprawowanej ze spokojem, w wielkiej delikatności i szacunku do żywego Ciała Jezusa Chrystusa. Miłość Ojca Łukasza do Jezusa Eucharystycznego przemienia wiele serc zimnych i zatwardziałych, kruszy serca kamienne i daje serca pełne dobroci. Tego mogą doświadczyć osoby, które choć raz spotkały tego kapłana i zapragnęły otwartym sercem zwrócić się do Jezusa. Mistyczne przeżywanie Mszy Świętej pomaga wiernym zatrzymać swój wzrok na swoim Mistrzu – Jezusie Chrystusie – z którym za chwilę zjednoczą się podczas Komunii Świętej. Dlaczego przyjeżdżają aż z tak daleka? Dla Jezusa. Aby przeżyć czas Świętej Liturgii bez pośpiechu i w zjednoczeniu z Jezusem towarzyszyć Mu podczas Jego najcięższych chwil. Przyjeżdżają dla Jezusa, którego obecność dostrzegają w posłudze Ojca Łukasza. Na twarzy Ojca Łukasza niejednokrotnie widać wielki ból i cierpienie, którego doświadcza podczas drogi Kalwarii przeżywanej wraz z Jezusem – swoim najlepszym Przyjacielem. Podczas sprawowanej Mszy Świętej Ojciec jest jakby nieobecny na ziemi, gdyż jego serce i dusza przemierzają drogę krzyża. Ojciec Łukasz przyprowadza do Jezusa liczne rzesze wiernych, którzy z płomienną wiarą powracają do swoich rodzin i parafii rozpoczynając aktywny udział w życiu Kościoła. Pan Jezus objawiając się Ojcu Łukaszowi zaprosił do przyjęcia swoich ran (tzw. stygmatów) jako znak męki i ukrzyżowania. Tak wielu jeszcze nie wie, że w Polsce mamy kapłana naznaczonego ranami Jezusa Chrystusa, poprzez, którego ofiarę i modlitwę dokonuje się wiele łask w postaci uzdrowień i uwolnień. Ojciec swoją modlitwą pomaga wielu osobom, dla których już po ludzku nie ma ratunku. Darem, którym obdarzył Ojca Pan Jezus jest także dar bilokacji. Spotkanie Ojca w darze bilokacji jest darem umacniającym wiarę i bardzo często wręcz ratującym życie m.in. podczas wypadków czy innych trudnych sytuacji życiowych. Pan Jezus posyłając Ojca Łukasza do odległych miejsc ukazuje troskę o każdego z nas i swoją wszechmoc łamiącą każdą przestrzeń czy odległość. Często można doświadczyć także obecności Ojca poprzez wyczuwalny zapach róż unoszący się w powietrzu (pomimo braku kwiatów w pomieszczeniach). Zapach ten wydobywa się z ran Jezusa, które Ojciec nosi na swoim ciele. Po tym również można rozpoznać, że był w danym miejscu Ojciec Łukasz. W okresie Wielkiego Postu rany na dłoniach i stopach pozostają nieustannie otwarte i wypływa z nich krew. Poprzez błogosławieństwo z nałożeniem dłoni, wierni otrzymują pomoc duchową i fizyczną, a choroby mocą ran Jezusa Chrystusa odchodzą. Pięknym darem jest także dar czytania ludzkich serc, poprzez który Jezus pomaga Ojcu być duchowo blisko tych, którzy potrzebują wsparcia i pomocy. Dary te są pomostem mającym pomagać w poznawaniu Jezusa. Ojciec Łukasz przyjmując zjednoczenie z Jezusem poprzez dar otwartych ran, dał się całkowicie poprowadzić Jezusowi aż po krzyż, który jest wpisany w życie wstępujących na drogę prawdy i całkowitego oddania siebie Jezusowi.
Stygmaty – ślady Męki Pańskiej
https://www.youtube.com/watch?v=B-658n5pYoo