film „MARYJA Z AKITA OSTRZEGA:
 NADESZŁA GODZINA PRÓBY! KOŚCIÓŁ ZOSTANIE UKRZYŻOWANY – ks. Piotr Glas” w YouTube