Twoje nowenny na dzień 11.03

 

Miesięczne zawierzenie św. Józefowi – Dzień 11.

Szczęść Boże, dziś kolejny dzień modlitwy „Miesięcznego zawierzenia św. Józefowi”.

Wersja nagrana w redakcji „Królowej Różańca Świętego”: https://www.youtube.com/watch?v=jkTVKhRKfq8

Wersja lektorska: https://www.youtube.com/watch?v=kWuR7iEjEeQ

Zadanie

Uczyńcie dzisiaj akt miłości względem bliźniego, odwiedzając chorych lub dając jałmużnę ku czci św. Józefa. Jeżeli nie możecie tego uczynić, odmówcie Ojcze nasz… za biednych w waszej okolicy.

Postarajcie się dziś nie sprawiać przykrości tym, z którymi żyjecie, i bądźcie dla wszystkich mili i serdeczni.

Akt strzelisty

Jezu, miłości świętego Józefa, cały jesteś miłością mego serca.