Miejcie świadomość, że utrata życia przez pewnego człowieka władzy na świecie będzie tragicznym motywem, który podpali alarmy [tzn. będzie pretekstem dla wybuchu III Wojny Światowej].
Luz de Maria, 21/02/23
Orędzie Archanioła Michała #Imprimatur
„Umiłowane dzieci Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa:
JAKO KSIĄŻĘ LEGIONÓW NIEBIAŃSKICH, Z BOŻEJ WOLI, PRZYBYWAM DO WAS.
Wzywajcie swoich Aniołów Stróżów. Dla każdego człowieka niezbędne jest być blisko swojego Anioła Stróża (por. Ps 91[90], 10-16).
Otrzymaliście tyle błogosławieństw z Domu Ojcowskiego wylewanych przez Ducha Świętego!…Tych koniecznych na ten czas utraty Wiary, ciemności, zamętu i „modernizacji”.
Nadeszła chwila, w której Kościół Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa stał się do głębi wysuszony i spękany z powodu „modernizacji”, której został poddany.
JAKŻE PORZUCONO MODLITWĘ, ZADOŚĆUCZYNIENIE, POKUTĘ, POST, SPOWIEDŹ I PRZYJMOWANIE NASZEGO KRÓLA I PANA JEZUSA CHRYSTUSA W NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII!
Jakże zapomnieliście o Tym, który najbardziej was umiłował!
Ileż wzgardy i obojętności wobec Tego, który ofiarował się za każdego z was!
Sprawiacie, że Nasz Król i Pan Jezus Chrystus wciąż dźwiga Krzyż idąc drogą goryczy, tak jak jest nią droga, którą idzie ludzkość w tym momencie, kierując się ku Oczyszczeniu.
Dzieci Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa:
CZAS ULEGŁ SKRÓCENIU I PROROCTWA SPEŁNIAJĄ SIĘ BEZ ZWŁOKI.
Ludzkość zostaje opanowana i doprowadzona do cierpienia, i wymagania wobec człowieka narastają, podczas gdy nie jesteście w stanie przeciwstawić się ziemskiej władzy, która wychodzi na światło dzienne i ukazuje się taką, jaka jest. Będziecie musieli posiadać tę samą [formę] identyfikacji [uniwersalny paszport? Znak Bestii?], by móc się przemieszczać, w przeciwnym razie będziecie całkowicie dyskryminowani.
CZŁOWIEK ZATRACENIA [ANTYCHRYST] PRZEMIERZA RÓŻNE KRAJE, WYDAJĄC INSTRUKCJE; DUCHOWOŚĆ JEST TEMATEM BUDZĄCYM ŚMIECH… Jesteście doprowadzani do tego, by wyrzec się duchowości.
Miejcie świadomość, że utrata życia przez pewnego człowieka władzy na świecie będzie tragicznym motywem, który podpali alarmy [tzn. będzie pretekstem dla wybuchu III Wojny Światowej].
Dzieci Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, wojna znajduje się w apogeum, i Miejsca Święte dla chrześcijaństwa zostają wymazane przez stan wojny.
Zjednoczcie się w modlitwie…
Przyjrzyjcie się swojemu postępowaniu i odczujcie prawdziwy ból z powodu zniewag, [jakie wyrządzacie] Naszemu Królowi i Panu, Jezusowi Chrystusowi…
Bądźcie tą maleńką Resztą dzieci Przenajświętszej Trójcy, które czuwają, nie pozwalając zgasnąć światłu miłości [dosł. wołania; możliwa literówka] i wierności…
Bez miłości dla Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, bez prawdziwej Wiary, bez modlitwy i uczestniczenia w Celebracji Eucharystycznej, bez przyjmowania Komunii Świętej, nie zdołacie przetrwać aż do momentu Tryumfu, będąc wiernymi.
CI, KTÓRZY MIŁUJĄ NASZĄ KRÓLOWĄ I MATKĘ SĄ CHRONIENI W SZCZEGÓLNY SPOSÓB…
DZIĘKI JEJ WSTAWIENNICTWU ZDOŁAJĄ WYTRWAĆ W WIERNOŚCI.
Moje Legiony trwają w oczekiwaniu na jedno wezwanie człowieka, by pospieszyć mu z pomocą.
Dzieci Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa:
Jakże trudno będzie tym, którzy gardzą Proroctwami, stawić czoła temu, co nadchodzi, nie przygotowawszy się!
JEST BARDZO WAŻNE, ŻEBYŚCIE PRZYSTĄPILI DO [OBRZĘDU] POSYPANIA GŁOWY POPIOŁEM. TO BARDZO WAŻNE…
Módlcie się, módlcie się za Meksyk, jego ziemia się trzęsie.
Módlcie się, módlcie się za Boliwię, cierpi przez siły przyrody.
Módlcie się za Francję, cierpi społecznie i przez siły przyrody.
Módlcie się za Hiszpanię, cierpi przez swoje dzieci i przez siły przyrody.
Módlcie się za Pakistan, jego ziemia jest wstrząsana.
Módlcie się za Japonię, cierpi z powodu wstrząsu o wielkiej magnitudzie.
Módlcie się, zaczyna brakować żywności.
Żyjecie w czasie wojny, jednakże [jeszcze] nie wszyscy cierpią z jej powodu. Po publicznej deklaracji wojny rozszerza się ona na całą ludzkość..
ZACZNIJCIE TEN WIELKI POST TAK, JAKBY MIAŁ BYĆ OSTATNIM…
Zachowujcie Wiarę i radość [dosł. pogodę ducha], nie jesteście sami. Moje Legiony są obecne na całej Ziemi, by was wspomagać.
POSIADACIE BOŻĄ OCHRONĘ I MACIERZYŃSKĄ MIŁOŚĆ NASZEJ KRÓLOWEJ I MATKI CZASÓW OSTATECZNYCH.
MIEJCIE PEWNOŚĆ, ŻE NA KOŃCU NIEPOKALANE SERCE MARYI ZATRYUMFUJE.
Odmawiajcie Różaniec Święty sercem..
Przyjmijcie Me Błogosławieństwo. W jednym Sercu, św. Michał Archanioł i Moje Legiony Anielskie
Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta (x3).
Komentarz Luz de Maria: Bracia: wypełnienie się Proroctw jest bezzwłoczne i nieuniknione. Niebo ostrzega nas już od wielu lat…
Podział w Moim Kościele doprowadzi ludzi do całkowitego zamętu, jednakże wy, którzy Mnie znacie, umiłowani Moi, wiecie, że Moje Słowo się nie zmienia, wiecie, że Moja Miłość jest na każdy czas, i rozpoznajecie Mnie w Moim Ciele i w Mojej Krwi, i karmicie się Moim Ciałem i Moją Krwią. Chronicie się pod Płaszczem Mej Matki i wspomagacie się nawzajem, usługujecie sobie nawzajem i ostrzegacie się nawzajem. – Nasz Pan Jezus Chrystus, 19.02.2014
Nie jesteście sami, Ja wciąż spoglądam na was, ochraniam was, przestrzegam was, po to, żebyście wzrastali. Moja Pomoc jest dla Mego Ludu manną, światłem i drogą. Nie porzucę was, Moje Miłosierdzie towarzyszy wam i będzie towarzyszyć. Mój Dom sprawi, że przybędzie [do was] żywność [dosł. utrzymanie], pokój, pomoc, po to, aby was podtrzymały, i by Moja Święta Reszta wytrwała nieporuszona. Moi Apostołowie Czasów Ostatecznych będą błogosławieństwem dla swych braci, lecz Moi Apostołowie Czasów Ostatecznych będą to cisi i pokorni sercem, których droga będzie ochraniana przez tego, którego poślę z Mego Domu, jak to obiecywałem już od dłuższego czasu. – Nasz Pan Jezus Chrystus, 13.08.2015
Tak, jak trzęsie się ziemia, trzęsie się Mój Kościół, przyjmując modernizmy, które nie są Moją Wolą. Sądząc, że jestem daleko, próbują usunąć Mnie z Mego własnego Domu, wyznaczą Mi miejsce odległe, a potem zaprzeczą [zupełnie] temu, że Jestem rzeczywiście żywy i obecny w Eucharystii, zaprzeczając Mojej Transsubstancjacji; Mojej Matce odmówią nawet więcej. – Nasz Pan Jezus Chrystus, 12.01.2020
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, na świeżym powietrzu i tekst „RZYMSKI KATOLIK 2.0 Luz de Maria 21/02/23”