KORESPONDENCJA

Leginsy, czyli nie ma nic do ukrycia…

Żydy coraz bezczelniejsze.

Trudno zrozumieć na jakiego Mesjasza czekają do dzisiaj Żydzi? Trzeba być niepełnosprawnym umysłowo, żeby przez 2000 lat nie rozpoznać Mesjasza Boga Jezusa Chrystusa do którego na Urodziny z bogatymi prezentami przyjechali z daleka niewierzący Trzej Królowie. Tak dużo Cudów uczynił Jezus na wodzie, na ziemi i u ludzi. Dzieci uzdrawiał i dorosłych, a oni nadal szukają Mesjasza według swojej woli – czy mówili komu – jaka jest ich wola? Tacy oni są – nie podobał się im Bóg Ojciec który też mnóstwo Cudów im uczynił a oni ulepili cielca ze złota, wyrzekli się swego Wybawiciela i szli z Egiptu zamiast 40 dni – 40 lat za ignorancję Boga Ojca. A w ogóle zabijanie ludzi i na Krzyżu wieszanie, to jest straszna rzecz, straszny zwyczaj żydowski – to taki w ich Torze jest rozkaz? Pan Bóg jest Miłością i nigdy nie rokazuje zabijać a jednoczyć się i w zgodzie żyć, chociaż ludzie wierzą w kogo chcą, bo ani Bóg, ani katolicy nie zmuszają do żadnych wierzeń jak Islamiści i Żydzi zmuszają. Czy prawdziwie Żydzi wymyślili inną historię na Abrachama – skąd wiedzą jaki był zamysł Abrachama, czy pytali go, że teraz inną historię tworzą według swoich domysłów? Katolicy tym się nie zajmują i nic w Piśmie Świętym nie zmieniają. Bóg Ojciec podał „10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH” bardzo prostych i łatwych do wykonania a oni wymyślili 166 – kto to zapamięta. Nikomu nie mówili Żydzi czego od swego nowego Mesjasza oczekują i jakie warunki od niego wymagają.

 
Pan Bóg wskazał na Polaków
 
Żydom – Narodowi Wybranemu – do czego? Do oszukiwania i niszczenia innych Narodów, a szczególnie Polaków. Okazuje się, że Żydom wszystko wolno – Niedzielski ekonomista bez wykształcenia medycznego może być Ministrem Zdrowia i spowodował mnóstwo zgonów Polaków wymyślonymi szczepionkami i wirusami bez
odpowiedzialności karnej sądowej.
 
Pan Bóg wskazał na Polaków – Robert Kennedy Jr.
„Niedzielski doprowadził do tragedii narodowej”.
„Jesteśmy w fazie nie tylko wielkiego eksperymentu ale i oszustwa”.
„Nie możemy się poddawać takiej opresji, nawet jeżeli mielibyśmy zginąć w walce o prawdę”.

„Są tacy ludzie na świecie, jak Robert Kennedy Jr., który uważa, że Polacy, którzy zburzyli system sowiecki są tymi, na których Pan Bóg wskazuje, że mają się pierwsi zbuntować. Mają pierwsi poruszyć ziemię. Nie dać się zaszczuć. Nie dać się zniżyć poniżej tych z folwarków zwierzęcych…” – dr Zbigniew Hałat.
Grzegorz Braun : dlaczego Zydzi traktuja Polske jak swojego niewolnika