NADESZŁA CHWILA, W KTÓREJ GNIEW OPANUJE ME DZIECI I DOPROWADZI JE DO KRWAWEGO STARCIA. RÓŻNE KRAJE BĘDĄ ZE SOBĄ WALCZYĆ NA WOJNIE. MÓJ BÓL JEST GŁĘBOKI!
Obraz „Pan Jezus Sally” – DE-BEST
Luz de Maria, 02/02/23
Orędzie Pana Jezusa #Imprimatur
„Umiłowane dzieci.
Moje błogosławieństwo trwa w każdym z was, rozkwita w tych, którzy stają się gotowi, by żyć w Mojej Woli (por. Pwt 28, 1-2). W tych, którzy pozwalają, by ich ludzie „ja” dominowało wraz ze wszystkimi swoimi nędzami, i którzy przyjmują nowinki, które do Mnie nie należą, ani nie są Moją Wolą, Moje błogosławieństwo nie wydaje owoców, dopóki się nie nawrócą (por. Pwt 27).
JAKŻE MNIE BOLI, GDY WYRZUCAJĄ MNIE DALEKO PRECZ ZE SWOJEGO ŻYCIA, BY DOŁĄCZYĆ DO SZEREGÓW ZŁA!
Zamęt jest szerzony przez Antychrysta, który porusza się w Europie, wspierany przez możnych [tego świata], prowadząc ich do masonerii.
Idziecie wśród wielkich pułapek, które umieścili słudzy Antychrysta, a wy ich nie dostrzegacie. Żyjecie dalej nie myśląc o tym, co wisi nad ludzkością, i będziecie zaskoczeni, będziecie zaskoczeni…
Znajdujecie się w kluczowym momencie, [będącym] częścią historii chrześcijaństwa, z którego wyjdziecie czyści jak drogocenne klejnoty.
Dzieci spoglądają z uwagą na znaki czasów i odnajdują Moją Miłość wewnątrz każdego Słowa, które wyszło z Moich ust.
KOCHAM WAS, DZIECI MOJE. BĄDŹCIE POSŁUSZNE MOIM WEZWANIOM.
Lekarstw, które otrzymaliście od Mojego Domu na choroby, z jakimi będziecie się mierzyć, używajcie tylko i wyłącznie tak, jak to wskazaliśmy.
Ludzkość jest prowadzona ku całkowitej przemianie. KURS JEST WYZNACZONY PRZEZ ZIEMSKĄ WŁADZĘ, OD TEJ CHWILI…
Przeżywacie wojnę, i ta wielkimi krokami staje się powszechna.
Wzywam was do rozważania, jak postępowaliście podczas [dotychczasowego] życia.
Pragnę, żebyście się uprzednio przygotowali, zanim zacznie się Wielki Post, jako że ma on być inny, specjalny, z postanowieniem prawdziwego nawrócenia, i rozpocznijcie go uczciwie, patrząc na swoje wady, na postawy, które sprawiają, że jesteście skałą potknięcia się [por. 1 P 2, 8] dla swoich braci i dla was samych, spójrzcie na łatwość [dosł. miękkość, uległość] z jaką wpadacie w grzech, spójrzcie na to, jak łatwo mówicie „nie” tym, którzy was potrzebują, popatrzcie na swoje wnętrze w waszych postawach, na zarozumiałość, jaką utrzymujecie wobec swoich braci (1 Kor 10, 32-33). DZIECI, NIE POTRZEBUJĘ WIELKICH INTELEKTUALISTÓW, LECZ LUDZI POKORNYCH, KTÓRZY POZWALAJĄ MI SIĘ KSZTAŁTOWAĆ.
PRZEŻYWACIE NAGLĄCE CHWILE! Na wysokościach ujrzycie zjawiska, których nie widzieliście [nigdy wcześniej], pochodzące z Kosmosu; pochodzą one z meteorytu, który zbliża się do Ziemi, jego siła wywołuje ruchy [różnych] elementów w przestrzeni kosmicznej, powodując zjawiska, które są nowe dla ludzkości.
Umiłowane dzieci, PATRZĘ, JAK PRZYGOTOWUJECIE SIĘ, BY IŚĆ WALCZYĆ, JAKBYŚCIE PRZYGOTOWYWALI SIĘ NA FESTYN, wśród bezmiernej głupoty, podajecie wymówki, które budzą wstyd, by zrealizować plan, jaki sobie ułożyliście…
Nie mówię wam jedynie o państwach, o których wcześniej najbardziej wspominałem, lecz o państwach, które trwają w nieustannej wojnie od czasów starożytnych.
NADESZŁA CHWILA, W KTÓREJ GNIEW OPANUJE ME DZIECI I DOPROWADZI JE DO KRWAWEGO STARCIA.
RÓŻNE KRAJE BĘDĄ ZE SOBĄ WALCZYĆ NA WOJNIE.
MÓJ BÓL JEST GŁĘBOKI!
Módlcie się, dzieci, módlcie się: z Kościoła wyjdzie wiadomość, która wstrząśnie ludzkością!
Módlcie się, dzieci, módlcie się: wojna przybiera na sile, [a] zło [Antychryst] zaopatruje was w to, co konieczne.
Módlcie się, dzieci, módlcie się, Ziemia mocno się trzęsie, podczas gdy jej jądro trwa niemal w bezruchu.
Módlcie się, dzieci, módlcie się za Stany Zjednoczone, różne stany doznają trzęsień ziemi.
Módlcie się, dzieci, módlcie się za Meksyk, doznaje silnych trzęsień ziemi.
Módlcie się, dzieci, módlcie się za Finlandię, będzie wstrząśnięta.
JEST DLA WAS KONIECZNE, BY TROSKLIWIE STRZEC ŚWIEC POBŁOGOSŁAWIONYCH DRUGIEGO LUTEGO, POSŁUŻĄ NIE TYLKO NA DNI CIEMNOŚCI, LECZ [TAKŻE] NA CIEMNOŚĆ, KTÓRA NASTĄPI PRZEDTEM.
Odmawiajcie Różaniec Święty, módlcie się sercem.
Przyjmijcie do wiadomości to, co wam mówię, [a czynię to] nie po to, by was przerazić, lecz żebyście zmienili swoje postępowanie, aby nie było w was hipokryzji [dosł. żeby hipokryzja nie była w was dodatkiem]. Pracujecie dla Mojego Królestwa, a w Moim Królestwie Moja Wola jest [zarówno] aktorem, jak i widzem.
Moim pragnieniem jest, żebyście tak się miłowali, jak Ja was miłuję (J 13, 34-35), żebyście szanowali się wzajemnie; szanujcie Moje narzędzia: rozeznając, zostawajcie z tym, co dobre.
Jest pilnie potrzebne, żebyście się rozumieli i żyli w pokoju, wobec nadejścia tak licznych zmian, które są [już] u drzwi, a pochodzących od tych, którzy wydają rozkazy Moim dzieciom.
Bądźcie pokorni, wszyscy będą potrzebowali wszystkich, życie nie jest sporem i kłótnią.
UMIŁOWANI MOI, PRZYJMIJCIE MOJĄ POMOC, NIGDY NIE POZOSTAWIĘ WAS BEZ OPIEKI, NIGDY! POŚLĘ MEGO ANIOŁA POKOJU, BY WAS WSPOMÓGŁ, DO MIEJSC, GDZIE ZNAJDUJĄ SCHRONIENIE MOJE DZIECI.
Moja Matka, która jest Matką Miłości, was ochrania.
Moi Archaniołowie was ochraniają.
Moi Aniołowie Stróżowie wam towarzyszą.
Kocham was, dzieci, błogosławię was.
WASZ PAN I BÓG”
Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta (x3).
KOMENTARZ LUZ DE MARIA
Bracia, pamiętajmy zawsze:
Święty Michał Archanioł, 27.05.2021 r.
TEN, KTO POWSTRZYMA „TAJEMNICĘ NIEPRAWOŚCI”, PRZESTANIE BYĆ PRZESZKODĄ. Kościół Chrystusa zostanie spustoszony, a ludzkość dozna nieopisanych cierpień.
Władza bestii zamieszka w niektórych obecnych Sanktuariach, profanacja będzie całkowita, dzieci Boże powrócą do katakumb, nastąpi spustoszenie w centrum Chrześcijaństwa, obrazy zostaną zamienione na bożki, a Ciało i Krew Pana Naszego Jezusa Chrystusa ukryte.”
Nasz Pan Jezus Chrystus 25.09.2016 r.
„Wy, będąc Moimi dziećmi, nie jesteście istotami ograniczonymi; tym, co was ogranicza, jest grzech, który przykuwa was do zaburzeń i przyczyn grzechu. DLATEGO PRAGNĘ, ABYŚCIE UWOLNILI SIĘ Z ŁAŃCUCHÓW TEGO LUDZKIEGO EGOIZMU I PODDALI SWOJE ZMYSŁY MOJEJ MIŁOŚCI I OPIECE MOJEJ MATKI, ABY TEN AKT POMÓGŁ WAM ŻYĆ TAK, JAK TEGO PRAGNĘ.
Pan Nasz Jezus Chrystus, 02.03.2013 r.
„Moja Matka będzie walczyć ze złym ciemiężycielem Mojego ludu, a wy będziecie się modlić, mając nieustannie świadomość, że musicie iść za Moją Ręką, gdziekolwiek się udacie, bo beze Mnie padniecie ofiarą zła.
Pan Nasz Jezus Chrystus, 12.01.2020 r.
„MÓJ LUD MUSI BYĆ SILNY, STAWIAĆ OPÓR I NIE TRACIĆ WIARY.
Rzucą się przeciwko Mojemu ludowi i jak wilki będą go ścigać. Mój ludu, bądźcie wytrwali i nie zapominajcie, że „JESTEM Z WAMI” (por. Mt 28,20).
MÓJ LUDU, W KLĘSKACH, W ATAKACH NATURY, W PRZEŚLADOWANIACH, W OSZCZERSTWACH, W OBELGACH I KIEDY JESTEŚCIE WYPĘDZANI Z NIEKTÓRYCH MIEJSC, NIE ZAPOMINAJCIE, ŻE „NASZA ŚWIĘTA TRÓJCA JEST Z WAMI I MÓJ LUD NIE BĘDZIE CIERPIAŁ NA WIEKI”.