Sobota, 4 lutego 2023
ŚW. MARII DE MATTIAS, DZIEWICY
August 20 - Maria De Mattias - Nobility and Analogous Traditional Elites
Ze Wstępu do Konstytucji z 1857 r. i Listów świętej Marii De Mattias, dziewicy

Zostałyśmy powołane, aby pracować w winnicy Jezusa Ukrzyżowanego

 

Boski Zbawiciel, Jezus Chrystus, zwyciężając swoim miłosierdziem i ukazując nieskończoną miłość do nas, raczył przelać wśród straszliwych cierpień i upokorzeń swoją najdroższą Krew, cenę zbawienia i chwały.
Tak, oddał ją całą, oddał za wszystkich i nie przestaje jej oddawać. To źródło, a inaczej mówiąc, ożywiająca rzeka każdemu dostępna, rozlewa się na wszystkie dzieci Adama. Towarzyszy im i kroczy razem po wszystkich drogach życia, by ich uświęcić i doprowadzić do szczęśliwości wiecznej.
Teraz, to nasze Zgromadzenie, które żyje i walczy pod chwalebnym tytułem Przenajdroższej Krwi Jezusa Chrystusa, musi uczynić wszystko, by odzwierciedlać ten żywy obraz Boskiej Miłości, z jaką Jezus przelał swoją boską Krew i dla której ta sama Krew była i jest znakiem, wyrazem, miarą i gwarancją. Duchem tego świętego dzieła jest pełnia miłości.
Te słowa niech będą wyryte w naszym umyśle i w naszym sercu, powtarzam: miłość, miłość do Boga i do naszego bliźniego.
Jak wielką pociechę sprawia widok oblubienic Boskiego Baranka, adoratorek Jego Przenajdroższej Krwi, które złączone jedną tylko wolą, tą Bożą, jedną duszą, jednym tylko sercem, napełniają całe niebo hymnem dziękczynienia na cześć niezmiernej dobroci Bożej, ofiarując Krew Jego Syna za pojednanie nieba z ziemią, ziemi z niebem.
Jesteśmy wezwane do trudzenia się w winnicy Jezusa Ukrzyżowanego. Ach! Jaki to wielki zaszczyt dla nas, biednych stworzeń, trudzić się dla uszczęśliwienia dusz w pięknym Jeruzalem, w którym Jezus zjednoczy nas pewnego dnia.
Proszę być silną w podjętej pracy, która pewnego dnia złączy nas wszystkie z naszym Oblubieńcem Jezusem i nieść będziemy palmę zwycięstwa i śpiewać chwałę Boskiej Krwi.
Święta Maria de Mattias

Maria de Mattias urodziła się 4 lutego 1805 r. w Vallecorsa (Włochy), na pograniczu Państwa Kościelnego, w zamożnej i głęboko religijnej rodzinie. Jej dzieciństwo było szczęśliwe, pełne radości i beztroskie. Zgodnie ze zwyczajem epoki, nie chodziła do żadnej szkoły. Podczas częstych i długich rozmów ojciec zaszczepiał w niej miłość do Boga i podziw dla dzieła stworzenia. Niezatarte wspomnienia pozostawił w niej tragiczny okres walk bratobójczych, które w latach 1810-1825 toczyły się w okolicach jej rodzinnej miejscowości.
Głębsze zainteresowanie religią i życiem duchowym zrodziło się w niej w 1822 r. pod wpływem misji ludowych głoszonych przez św. Kaspra Del Bufalo, wielkiego krzewiciela kultu Najświętszej Krwi Jezusa. Maria stała się poniekąd spadkobierczynią jego przesłania i kontynuatorką jego dzieła. Mając zaledwie 29 lat, za radą swego kierownika duchowego ks. Giovanniego Merliniego założyła w Acuto, niedaleko Rzymu, Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. Nowa wspólnota zakonna rozpoczęła swą działalność w szkole, która została jej powierzona przez administratora apostolskiego diecezji Anagni.
Maria, która sama nauczyła się czytać i pisać, nie ograniczała się do pracy w szkole, ale po lekcjach zbierała dziewczęta i kobiety, by uczyć je miłości do Jezusa i zasad życia chrześcijańskiego. Jej katechezy przyciągały wielu ludzi, a mężczyźni – głównie pasterze, którym ówczesna obyczajowość nie pozwalała uczestniczyć w organizowanych przez nią spotkaniach – słuchali jej w ukryciu. Z czasem stała się wielką i znaną kaznodziejką, cenioną przez dzieci i dorosłych, ludzi prostych i wykształconych. Niestrudzenie szerzyła kult Najświętszej Krwi, głosiła miłosierdzie i zabiegała o pokój i jedność między ludźmi. Nowe zgromadzenie rozwijało się bardzo szybko. Dzięki swej charyzmatycznej osobowości Maria założyła niemal 70 placówek we Włoszech, w Anglii i Niemczech.
Beatyfikował ją papież Pius XII 1 października 1950 r., a kanonizował św. Jan Paweł II w Rzymie 18 maja 2003 r.
Módlmy się. Ojcze święty, Ty w swojej nieskończonej miłości przyozdobiłeś świętą Marię De Mattias swoimi łaskami, aby była w Kościele świadkiem tajemnicy Krwi Chrystusa;  za jej wstawiennictwem udziel nam łaski, abyśmy trwając w adoracji Baranka, który dla nas umarł i zmartwychwstał, * odnowili się w Jego Krwi Nowego i Wiecznego Przymierza, i ogłaszali wszystkim narodom moc Miłości Ukrzyżowanej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.