Orędzie z 25 stycznia 2023 r.
                           Czy fenomen Medjugorie jest autentyczny? - Wiadomości
„Drogie dzieci! Módlcie się ze mną o pokój, bo szatan pragnie wojny i nienawiści w sercach i narodach. Dlatego módlcie się i ofiarujcie wasze dni postom i pokucie, aby Bóg dał wam pokój. Przyszłość jest na rozdrożu, bo nowoczesny człowiek nie chce Boga. Dlatego ludzkość zmierza ku zatraceniu. Wy, kochane dzieci, jesteście moją nadzieją. Módlcie się razem ze mną, by się zrealizowało to, co rozpoczęłam w Fatimie i tutaj. Módlcie się i świadczcie pokój w waszym otoczeniu i bądźcie ludźmi pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
MEDJUGORIE – Ostatnie Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2023.
PRZESŁANIE MARYI KRÓLOWEJ POKOJU
https://www.youtube.com/watch?v=8If3woThgkw