WSZYSTKO SIĘ ZMIENI!… 
MUSICIE BYĆ PRZYGOTOWANI DUCHOWO I MATERIALNIE JUŻ TERAZ!
święty Michał Archanioł - Imiona świętych i błogosławionych
Luz de Maria, 23/01/23
Orędzie Archanioła Michała #Imprimatur
„Umiłowane dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa:
JAKO KSIĄŻĘ LEGIONÓW NIEBIESKICH, Z WOLI BOSKIEJ, WZYWAM WAS DO POSŁUSZEŃSTWA I DO JASNEGO WIDZENIA TEGO, CO DZIEJE SIĘ NA ŚWIECIE I W WIELKICH MOCARSTWACH.
U każdego z was, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, niech wasza wiara stale wzrasta, aby nie zmalała.
Tak wiele istot ludzkich porusza się w ciemności, że waszym Aniołom Stróżom pozostaje cierpienie – z powodu głupoty, z powodu nieposłuszeństwa, z powodu braku miłości bliźniego przez tych, którzy coraz bardziej przywiązują się do fałszywych ideologii.
Otrzymują zaproszenia do życia w duchowości, która jest rzekomo wygodniejsza i bardziej zgodna z tymi czasami modernizmu, te zaproszenia pochodzą od tych, którzy organizują grunt [dla pojawienia się] Antychrysta.
WSZYSTKO SIĘ ZMIENI! …
MUSICIE BYĆ PRZYGOTOWANI DUCHOWO I MATERIALNIE JUŻ TERAZ!

Z rąk ciemiężców zachodzą poważne zmiany, a ludzkość cierpi wielki ucisk.
Kościół Pana i Króla naszego Jezusa Chrystusa jest dalej podzielony, przyjmuje modernizmy, które zrażają parafian.
Świątynie przestaną być miejscami modlitwy, miejscami komunii z naszym Królem i Panem Jezusem Chrystusem oraz miejscami, w których ludzie gromadzą się, aby oddać cześć naszej Królowej i Matce. Świątynie będą wykorzystywane do światowych wydarzeń, modlitwy nie będą wysłuchiwane, a schizma 
w kościele będzie utajona.
Zamieszanie będzie powszechne. Pewna liczba dusz pozostanie wierna i będzie maszerować do końca 
w wierności.
NASZA KRÓLOWA I MATKA CZUWA NAD NIMI, CZUWA, BY STRZEC ICH W OSTATECZNEJ BITWIE.
Czy chcesz być zbawiony?
Odwróć się od tego, co światowe, od tego, co wygodne, od tego, co łatwe, od tego, co szkodzi duszy, aby podjęty wysiłek przyniósł owoce Życia Wiecznego.
Działania wobec ludzkości nasilają się , zamęt ogarnia ludzkie istoty, a pojawiające się znaki i sygnały ostrzegają przed Oczyszczeniem.
Zmierzacie jako ludzkość w ręce zła, do bycia podporządkowanymi. Wy, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, trwajcie bez lęku, nie zapominając, że możecie się nawrócić nawet w ostatniej chwili.
Módlcie się dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się za Watykan, cierpienie szybko się zbliża.
Módlcie się dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się, aby Kościół, Mistyczne Ciało Chrystusa, był wierny naszemu Królowi i Panu Jezusowi Chrystusowi.
Módlcie się dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się za wybrzeże Pacyfiku w Ameryce Łacińskiej.
Módlcie się dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się i działajcie w pokoju, Wola Boża wszystko poukładała.
Módlcie się dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się za Indonezję, jest mocno wstrząśnięta.
Módlcie się dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się i pamiętajcie, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła (Mt 16, 18).
Módlcie się dzieci, módlcie się dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, natura kontynuuje swój postęp.
Dzieci Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, trwajcie bez lęku, Nasza Królowa i Matka Czasów Ostatecznych chroni Was przed złem. Bądźcie godnymi dziećmi Króla, bądźcie godni Matczynej Miłości.
Módlcie się sercem, bądźcie świadomi, że My was chronimy i nie opuszczamy.
Bądźcie ludzkimi istotami o szczerym sercu, pracujcie i działajcie w pokoju. Nie bądźcie pochopni, bo Trójca Święta trzyma w Swoim ręku wszystko, co się dzieje.
KOCHAJCIE BOSKĄ WOLĘ. (Mt 7, 21)
Moje legiony Was chronią. Błogosławię was, umiłowane dzieci Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, 
z Moim Mieczem trzymanym wysoko.
Święty Michał Archanioł”
Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta (x3).

Komentarz Luz de Maria
Bracia:
„Święty Michale Archaniele! Broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.”
Modlitwa do św. Michała Archanioła stworzona przez papieża Leona XIII”