KATOLICKIE PODSUMOWANIE TYGODNIA 23.01.23 
Franciszek, ekumenizm, dzień judaizmu, kapłaństwo kobiet
Franek biskup Rzymu nie ma honoru, ani wstydu, ani pokory ani wiadomości na temat Religii Katolickiej.
https://www.youtube.com/watch?v=8DLWfjObXKg
 
Kaznodzieja Synodu: Franciszek wyróżnia homo-ekstremistę
Kiedy to pełnił rolę Głównego Przełożonego Dominikanów (1992-2001),
Radcliffe dopuszczał możliwość przyjmowania homoseksualistów w szeregi duchowieństwa. 
Co więcej, odprawił homoseksualną „eucharystię” w Londynie.
https://gloria.tv/post/zYpZSoNUq6Ht46FTNBysRxziT
 
Franciszek: „Bóg nie odtrąca homoseksualistów”
https://gloria.tv/post/SGagbETpKbXm3fWreHhuDsDDf

Skąd wiesz Bergolio – czy pytałeś Pana Boga, który czeka na rozmowę z Tobą abyś się nawrócił na Katolicką Wiarę, bo teraz to wszystie wiary wywyższasz a Boga Wszechmogącego lekceważysz.