Ogromne nadużycia w najdroższym polskim „szpitalu COVIDowym”!
 

Szanowni Państwo,

Najwyższa Izba Kontroli wskazuje horrendalne nadużycia w najdroższym „tymczasowym” szpitalu covidowym w Polsce!

Raport organu kontrolnego kreśli bardzo ponury obraz powstania i funkcjonowania największej covidowej placówki, zlokalizowanej we Wrocławiu. Odpowiedzialnemu za zarządzanie szpitalem wojewodzie dolnośląskiemu zarzuca się rażącą niegospodarność przy wydatkowaniu środków publicznych.

Blisko 27 milionów złotych – na tyle kontrolerzy oszacowali straty spowodowane zawyżaniem kosztów. Warto zaznaczyć, że na lokalizację szpitala wybrano – bez przetargu – posesję i budynki prywatnej firmy bez doświadczenia w stawianiu podobnych obiektów. Mimo tego, że do dyspozycji były budynki dwóch wyłączonych z użytkowania wrocławskich szpitali. Autorzy raportu NIK uznali inwestycję za samowolę budowlaną. Przyznali, że nie udało im się ustalić osoby odpowiedzialnej za tę decyzję.

80 milionów złotych – tyle środków publicznych pochłonęło powstanie i funkcjonowanie placówki do końca 2021 roku. To kwota wielokrotnie przekraczająca pierwotnie zakładany budżet.

„Może należałoby ten przymiotnik <tymczasowy> wykreślić z tej nazwy, ponieważ ten szpital odpowiada wszystkim wysokim i należytym standardom prowadzenia działalności medycznej w ramach służby zdrowia”chwalił placówkę premier Mateusz Morawiecki w marcu 2021 roku.

Wcześniejszy raport NIK – z maja 2022 roku – w brutalny sposób potwierdził podejrzenia o rażącej niegospodarności i oszałamiającym chaosie administracyjnym, jaki zapanował w systemie ochrony zdrowia podczas walki z pandemią covid-19. Kontrola przeprowadzona w czterech placówkach w województwie zachodniopomorskim wykazała szereg nieprawidłowości. Warunki wypłaty dodatków finansowych okazały się być źle sformułowane, co spowodowało powszechne nadużycia:

– w jednym ze szpitali na każde łóżko covidowe wykazano 21-31 osób personelu medycznego, które otrzymały dodatki.

– w innym obliczono, że blisko 40% osób otrzymało dodatek za pracę z pacjentami covidowym w wymiarze poniżej 24 godzin w skali miesiąca. W skrajnych przypadkach była to maksymalna kwota 15 000 zł za mniej niż godzinę pracy miesięcznie.

wskazano około 70 osób, które pobierały dodatki covidowe w więcej niż jednej z kontrolowanych 4 placówek, w kilku przypadkach nawet w trzech jednocześnie!

Czy za te wszystkie nadużycia ktokolwiek został pociągnięty od odpowiedzialności? Oczywiście, że nie! Nie pod rządami PiSu!

Tak wygląda Państwo Polskie w rękach Kaczyńskiego i Morawieckiego. Takie są skutki desperackich „pandemicznych ustaw”, których nie poddano żadnej merytorycznej debacie i żadnej ekonomicznej analizie.

Minister Adam Niedzielski, zamiast dymisji i procesu, wciąż kształtuje politykę w kraju i jest traktowany jak celebryta! 200 tysięcy śmiertelnych ofiar jego fatalnych decyzji można by było uniknąć, gdyby minister zdrowia działał w interesie Polaków! Niedzielski do dymisji!