Błogosławiony

kardynał Stefan Wyszyński

Prymas Tysiąclecia

Przestrogi

dla Polaków

Myśli na każdy dzień

Pamiątka roku beatyfikacji

Jest jedna zasada moralna wiążąca wszystkich: Kochaj i czyń, co chcesz, czyli staraj się wyrozumieć przez miłość wszystko, co czynisz, wszystko, czym się zajmujesz; staraj się ożywić miłością każde słowo, każde spojrzenie, każdy ruch. Chociażby bowiem ustała wiara, choćby zbladła nadzieja – miłość nie ustanie. Warszawa, 10 stycznia 1971

            

Ukochana modlitwa Benedykta XVI

Papież Benedykt ma kilka ukochanych modlitw, jedną z nich jest ta autorstwa świętego Mikołaja z Flüe.
Mój Panie i mój Boże, zabierz ode mnie wszystko, co oddala mnie od Ciebie. Mój Panie i mój Boże, daj mi wszystko, co przybliża mnie do Ciebie. Mój Panie i mój Boże, zabierz ode mnie, mnie samego i daj mnie całego Tobie.