Sąd ostateczny – Wikipedia, wolna encyklopedia
Ewangelia wg św. Jana 3.16
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
                                  Codzienna modlitwa za zmarłych – Parafia Jezusa Chrystusa Króla  Wszechświata – Rawa Mazowiecka

Panie Jezu czy możemy zapytać w jakim miejscu odbywa się Sąd Szczegółowy po śmierci człowieka?

  Wiemy, że nasze Anioły Stróże zapisują nasze grzechy w Księdze Życia i bardzo prosimy jak się Sąd odbywa?
                                                                           PAN JEZUS.
      „Nie ma stałego miejsca wyznaczonego na Sąd Szczegółowy. Tak naprawdę to jest na Ziemi bo i na Ziemi dusze są w Czyśćcu – dlatego pozwalam po Sądzie przychodzić duszom do rodzin i mogą prosić o Modlitwę. Przeważnie Jesteśmy blisko zamieszkania zmarłej osoby – jej duszy w Kościołach, Świątyniach, Klasztorach – miejscach Świętych i uświęconych. Gdy dusza nie jest potępiona, to przez trzy doby pozwalam jej być wśród swojej rodziny, a przez 40 dni i nocy jej Anioł Stróż otwiera Księgę Życia i Ją czyta. Nie będę mówił szczegółów – lecz dusza słucha, rozmyśla i często rozpacza. Żadna dusza nie widzi Mnie, ale wszystkie momenty i sceny grzeszności pokazane są jej jak w filmie i nie może powiedzieć dusza, że nie pamięta. Dlatego wszystkich upominam, aby każdego dnia tak chcieli żyć żeby mogli spotkać się ze Mną w każdej chwili. Trzeba często, a najlepiej po popełnionym każdym grzechu oczyścić się w Konfesjonale i o rodziny swoje trzeba walczyć wytrwale. Pragnę, aby każdy człowiek zrozumiał, że życie jego jest tylko pielgrzymką a wieczność trwa wiecznie i dlatego żyjcie według Woli Bożej szczęśliwie i w pokorze. Ja bardzo kocham ludzi i pragnę aby instynktownie, dobrze, bezpiecznie i pokornie Modlitwa w skupieniu nieustannie was budziła. Przychodzę do ludzi na Ziemi i przypominam, żeby chcieli być wpatrzeni w Trójcę Przenajświętszą i Maryję Matkę waszą, która nieustannie łzy leje, żeby ludzie nie ulegali zwodziciela pokusie. Pokazuję nawet w filmach wieczność w Niebie, czyśćcu i piekle, aby ludzie pamiętali, że będą za każdą myśl, mowę i czyn rozliczani.
    Obecne czasy są bardzo demoniczne a najbardziej jest przykro dla Nas w Niebie że biskupi rządzący Episkopatem, Archidiecezjami a także Watykanem nie chcą przypomnieć sobie co i Komu przyrzekali. Nie chcemy tracić osób duchownych, którzy często błądzą i starają się być do lucyfera podobni, a tym samym nie są wiecznego Nieba godni. Tak długo już żyję na Ziemi, a coraz więcej ludzi odchodzi ode Mnie przez nieposłuszeństwo Bogu Wszechmogącemu, który dał wam wolną wolę, a wy bardzo lubicie swawolę. Niestety waszą wolą i swawolą coraz bardziej kierują demony z piekła, bo wiedzą jak was zgarnąć do piekła. Do wiecznego Nieba jest tylko jedna droga: Sakramenty Święte, pokora, miłość do Boga i bliźniego a bezustannie ludzie chełpią się różnymi grzechami i nie chcą zaprzyjaźnić się z Nami.
       Tak dużo już powiedziałem Słów, uczyniłem Cudów a osoby duchowne wykształcone na kapłanów – niestety ulegają pysze, samouwielbieniu i zgorszeniu a nigdy ich nie zrozumiem, że wybierają obrzydliwego lucyfera i spadają chętnie do piekła na wieczne tortury do niego. 
   Błogosławię was Moi ukochani katolicy i nigdy nie zdradzajcie Boga swego Przyjaciela i Zbawiciela, bo znam wasze zachowanie w momencie, gdy was lucyfer zabiera. 
„Bóg – Rodzina – Ojczyzna” –  to jest wszystkich ludzi Hasło – którego przestrzegajcie i drogi do Nieba szczęśliwego wybierajcie. Jezus Chrystus Sędzia Sprawiedliwy w przesłuchiwaniu dusz bardzo wnikliwy. Miłosierny Jestem gdy ludzie żyją bo mogą wymadlać, wypraszać, wynagradzać i pokutować za swoje grzechy a Ja Jestem dla nich Miłosierny, gdyż ludzie są Mnie wdzięczni i wierni”.
                                               —————————–—————–
Gdy usłyszałam, że wszystkie momenty i sceny grzeszności pokazane są jak na filmie otrzymałam Łaskę zobaczenia tej sceny. Widziałam jak na ekranie telewizora tylko jeden i ten sam widok – pora letnia, dookoła zielona trawa i drzewa a trzech mężczyzn kłóci się i nawet biją się doskakując do siebie. Cały czas ta bitwa trwała. Głosów nie słyszałam. Nawet  do tej pory cały czas mam ten widok przed oczami. Gdy Słowa Boże zapisałam prosiłam Ducha Świętego, aby chronił mnie od popełniania grzechu każdego nawet myślnego a Aniołka Stróża o przypominanie mojej woli i prośby wyznanej.
                                                   —————————–————–                
                         Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 10.01.23 r.
M. Simma: Dusze zmarłych są bliżej niż myślimy
                              Jadwiga on Twitter: "Każda sobota dniem #Matki #Bożej #Maryjo Matko moja,  Tobie oddaję duszę i ciało moje... https://t.co/fJb7ov2zBl" / Twitter

Modlitwa do Niepokalanej o życie w świętości

Dziewico Niepokalana, Matko Boga prawdziwego i Matko Kościoła! Ty, która objawiasz Twoją łaskawość i współczucie dla wszystkich, którzy pod Twoją uciekają się opiekę, wysłuchaj modlitwy wznoszonej do Ciebie z synowską ufnością 
i przedstaw ją Twemu Synowi, Jezusowi, naszemu jedynemu Odkupicielowi.
Matko miłosierdzia, Nauczycielko ukrytej i cichej ofiary, Tobie, wychodzącej na spotkanie nam, grzesznikom, oddajemy w tym dniu całą naszą istotę i całą naszą miłość. Oddajemy Ci także nasze życie, naszą pracę, nasze radości, nasze słabości i nasze cierpienia.
Udziel pokoju, sprawiedliwości i pomyślności naszym dniom, gdyż wszystko, co mamy i czym jesteśmy, powierzamy Twojej pieczy, Pani i Matko nasza. Chcemy całkowicie należeć do Ciebie, z Tobą iść drogą pełnej wierności Chrystusowi w Jego Kościele: prowadź nas zawsze swoją miłościwą ręką.
Daj naszym ogniskom rodzinnym łaski, by szanowały i kochały poczynające się życie tą samą miłością, z jaką Ty 
w Twoim łonie poczęłaś życie Syna Bożego.
Święta Dziewico, Maryjo, Matko pięknej miłości, strzeż nasze rodziny, by zawsze trwały w zgodzie, i błogosław wychowaniu naszych dzieci.
Nadziejo nasza, spójrz na nas z litością, naucz nas nieustannie iść do Jezusa, a jeśli upadniemy, pomóż nam podźwignąć się i wrócić do Niego przez wyznanie naszych win i naszych grzechów w sakramencie pokuty przynoszącym spokój duszy. Błagamy Cię, udziel daru umiłowania wszystkich świętych sakramentów, które jako znaki pozostawił dla nas Twój Syn na ziemi.
Wtedy, Matko Najświętsza, z pokojem Bożym w sumieniu, z sercem wolnym od złości i nienawiści, będziemy mogli nieść wszystkim prawdziwą radość i prawdziwy pokój, których źródłem jest Twój Syn, Pan nasz Jezus Chrystus, który 
z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.