„Modlenie się nie jest niczym innym, jak przekształceniem się w pragnienie pragnące Boga” (Papież Benedykt XVI).

 

Im bliżej jesteśmy Boga, tym bardziej kochamy ludzi.

Modlimy się nie po to, by pozyskać dobra, ale raczej po to, by stać się dobrymi.
 
„Modlenie się nie jest niczym innym, jak
 przekształceniem się w pragnienie pragnące Boga”
(Papież Benedykt XVI).

Modlitwa do świętego

Archanioła Rafała

(codziennie przez 9 dni)

Święty Archaniele Rafaelu, wzywam Cię, abyś przybył do mnie z Niebios i uzdrowił mnie swoim świętym dotknięciem. Ty jesteś jeden z siedmiu archaniołów stojących w gotowości przed majestatem Boga. On zawezwał Cię do uleczenia Tobiasza i pomocy dla Sary. Proszę, poślij mi boskie światło uzdrowienia i przywróć mi radość życia. Niech spłynie na mnie promień mocy, aby mnie oczyścić i uleczyć. Zdejmij ze mnie Rafaelu to brzemię choroby, które mnie nawiedziło, a napełnij to miejsce światłem Twojego uzdrowienia. Wyrwij mnie z przepaści chorób i uwolnij z cierpienia. Tchnij we mnie nowego ducha, aby wzrosła we mnie wiara w boską moc, która wszystko może. Usłysz moją modlitwę święty Rafaelu i wysłuchaj mnie. Proszę Cię o to w imieniu Pana Zastępów, który Cię posłał i wyznaczył do uzdrowienia chorych. Bądź ze mną, ochraniaj mnie i nigdy mnie nie opuszczaj. Amen.

Dziękuję!

POD SKRZYDŁAMI ANIOŁÓW

Choć z woli i rozkazu Boga aniołowie zostali

 postawieni ponad nami, to zawsze otaczają oni Boga.

Święty Jan Damasceński