Uchwalenie unijnej ustawy „Sex no Gender” nie będzie tak łatwe, jak sądzono
SZANOWNI PAŃSTWO

być może pamiętają Państwo kilka tygodni temu naszą kampanię alarmującą, że Rada Europejska ma głosować nad niezwykle niepokojącym wnioskiem wydanym przez Komisję w sprawie przemocy uwarunkowanej płcią.

Była to kolejna próba instytucji europejskich,aby przykryć inne kwestie maskując je czymś słusznym, jak np. walka z przemocą wobec kobiet, ale nie daliśmy się nabrać!

Surowe kary dla mężczyzn dopuszczających się przemocy wobec kobiet są niezbędne, ale w tej dyrektywie nigdy o to nie chodziło!

Jest to inicjatywa, która ma na celu promowanie i podstępne uznanie płci za konstrukcję społeczną zamiast płci biologicznej. Projekt ustawy z natury rzeczy odmawia podania bezpośredniej definicji pojęcia „gender”.

Na szczęście po pierwszej rundzie czytania w Radzie Europejskiej nie osiągnięto jednomyślności wśród przedstawicieli państw członkowskich. Jednak nadal pozostaje wiele do zrobienia.

Niektórzy przedstawiciele wyrazili swoje obawy wobec projektu, które w dużej mierze wynikają z samej jego dwuznaczności i braku jasności, co ma on na celu. W ostatnich miesiącach rotacyjne przewodnictwo w Radzie przypadło Czechom, którzy stwierdzili, że „powiązane kwestie odpowiedzialności karnej i sankcji karnych należy pozostawić państwom członkowskim”.

Jednak po drugiej stronie Niemcy wydały oficjalną opinię, aby zapewnić, „że kobiety trans są również uwzględnione w implementacji proponowanej dyrektywy i wspierane jest wykorzystanie koncepcji płci niebinarnej jako fundamentu.” Oznacza to jeszcze większy nacisk w ramach dyrektywy na przewrotną i radykalną ideologię gender. Będzie to oznaczało więcej mężczyzn w schroniskach dla kobiet, damskich toaletach i więcej szkoleń genderowych dla policji.

Niemcy poszły jeszcze dalej wymieniając grupy takie jak CitizenGO jako uzasadnienie dla umieszczenia w tekście propozycji wzmacniających ideologię gender: „również z powodu coraz bardziej ponadnarodowych ruchów przeciwko prawom kobiet i osób LGBTIQ, konieczne jest, aby UE i państwa członkowskie przyjęły wspólne podejście w celu ochrony i obrony podstawowych wartości i praw”. To pokazuje, że ich niepokoimy i że stoimy na drodze ich dążenia do wprowadzenia radykalnych praw dla lobby LGBTQ w każdej domenie społecznej.

Ten projekt ustawy był nie tylko próbą uznania płci za konstrukcję społeczną, ale także kolejnym posunięciem, mającym na celu dalszą fedaralizację i ujednolicenie prawodawstwa UE, aby włączyć coś tak ważnego jak definicje poszczególnych przestępstw do prawa wspólnotowego, likwidując stopniowo coraz więcej suwerenności państw członkowskich.

Zbyt wiele razy w przeszłości instytucje UE próbowały tylnymi drzwiami przemycić projekty ustaw, które okazywały się “koniami trojańskimi” dla różnych niebezpiecznych rozwiązań. Na szczęście przedstawiciele państw członkowskich w Radzie, jak również posłowie do Parlamentu Europejskiego stają się coraz bardziej zmęczeni podstępnym sposobem działania Komisji.

Nie popełniliśmy błędu, ale ta zmiana jest po głównie owocem Państwa pracy, zakorzenionej w latach nacisków politycznych i kampanii prowadzonych przez ruchy takie jak nasz.

UE stara się przejąć kontrolę nad prawodawstwem dotyczącym przestępczości i wielokrotnie próbowała wprowadzić swój radykalnie lewicowy program do dużej części swoich traktatów i przepisów.

Wniosek, który nosi tę mylącą nazwę „wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” zostanie teraz przedstawiony Radzie w celu przeprowadzenia dalszych negocjacji i zaproponowania poprawek, a CitizenGO będzie pierwszym, który będzie śledził dokładnie to, co się dzieje i zwróci uwagę na jego krytyczne reperkusje.

Wszelkie środki mające na celu zwalczanie przemocy wobec kobiet muszą być oparte na płci, a nie na dwuznacznym pojęciu „gender”.

Dzięki Państwa pomocy i wsparciu udało nam się przekazać jasny komunikat tym, którzy wykorzystują instytucje europejskie jako platformę do szerzenia i narzucania swojej ideologii – że obserwujemy ich poczynania i nie pozwolimy, aby uszły im na sucho takie przebiegłe posunięcia jak to. Naszym obowiązkiem jest demaskowanie tego rodzaju manewrów!

Nieustannie śledzimy ruchy UE i będziemy informować Państwa o każdym potencjalnym problemie, który może okazać się szkodliwy dla tego, o co walczymy i w co wierzymy. Musimy być bardzo czujni w tego typu sytuacjach.

Chcielibyśmy podziękować 64 865 z Państwa, którzy już podpisali naszą petycję dotyczącą kampanii przeciwko tej propozycji!

Zrobimy wszystko, co możliwe, aby walczyć z gender-autorytaryzmem – wierząc i stwierdzając otwarcie, że w naturze istnieją tylko dwie płcie, a mowienie o tym nie może być NIGDY ścigane w żadnym wolnym i demokratycznym społeczeństwie. Jest to całkowicie sprzeczne z ideami wolności, na których opiera się UE, a także z podstawowymi prawami „dla wszystkich”, których rzekomo wspólnota europejska broni.

Na koniec chciałabym podkreślić, że bitwa nie została wygrana.

Musimy uważnie obserwować, jak ten wniosek będzie procedowany w nowym roku i śledzić poprawki, które zostaną zaproponowane przez przedstawicieli. Jeśli zobaczymy, że nadal istnieją poważne powody do obaw w tym, co jest przedkładane i głosowane, pójdziemy dalej, aby pociągnąć głosujących w Radzie, tj. państwa członkowskie, do odpowiedzialności za tak niebezpieczne, niejednoznaczne, błędne i szkodliwe prawo.

Liczymy na Państwa wsparcie, jak zawsze, we wszystkim co wspólnie robimy.

Widać, że lobby transseksualne zmobilizowało już swoich sojuszników, rządy i komisje, które zrobiły co tylko mogły. Teraz nasza kolej, aby wezwać inne państwa, ministrów i posłów do PE, aby odważnie stanęli i sprzeciwili się tej niebezpiecznej dyrektywie!

Dziękujemy za wszystko, co Państwo robią, aby wspierać nas w tej kampanii!

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

P.S.: Bardzo proszę o PODPIS i UDOSTĘPNIENIE tej petycji TERAZ, ponieważ wywierana jest agresywna presja, aby nasycić dyrektywę bardziej transgenderowym językiem, który jeszcze bardziej zaszkodzi kobietom. Podpis można złożyć tutaj. Podpis można złożyć tutaj.

 

Więcej informacji:

Aktualny tekst wniosku:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0105&from=EN

Uchwała Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9587_2022_INIT&from=EN 

Zalecenia Niemiec:

https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2022/0105/DE_BUNDESRAT_CONT1-COM(2022)0105_DE.pdf 

PROJEKT OPINII Komisji Prawnej

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-PA-734177_EN.pdf 

PROJEKT OPINII Komisji Budżetowej

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PA-739787_EN.pdf