Dająca do myślenia alegoria nieba i piekła:

 

Świecki szafarz jest świętokradcą – Fatima
google.com/search?client=firefox-b-d&q=Świecki+szafarz+jest+ś
Nie wolno od świeckich szafarzy przyjmować Eucharystii, to obraza Boga. Tylko kapłan katolicki, może dotykać Najświętszy Sakrament. Komunia święta przyjmowana na zachodzie „na rękę” albo pod Dwoma Postaciami jest profanacją Sanctissimum.
W konsekrowanej Hostii jest cały Chrystus, każde ciało zawsze posiada w sobie krew. Krew Pańska podczas Eucharystii spływa
z Ran Zbawiciela, aby poprzez dusze kapłana ofiarować ją Bogu Ojcu. Chodzi tu o wymiar Ofiary aby czysta Krew Zbawiciela prosto z krzyża przelała się najpierw przez dusze kapłana, uświęcając go do jego świętej posługi, kapłana ofiarnika. Tak więc Krew Pańska jest wyłącznym przywilejem do spożycia przez kapłana. Komunie Świętą powinniśmy wszyscy przyjmować, poprzez uklęknięcie i z rąk kapłana, na język.
płakać się chce człowiekowi jak widzi w jaki sposób jest Pan Jezus „traktowany”