Modlimy się do Boga Wszechmogącego pouczeni przez Jego Syna: „Przyjdź Królestwo Twoje”. 

Błogosławione Boże Królestwo które nadchodzi. Pan Jezus zasiada na Tronie jako KRÓL na wieki i obdarzy Swój lud Pokojem. Spraw Boże abyśmy byli radośnie posłuszni Chrystusowi Królowi Wszechświata i mogli z Nim żyć bez końca.
Upominam się o Polskę – Ksiądz Profesor Tadeusz Guz do Kościoła w Polsce