PRZYSZŁOŚĆ POLSKI I ŚWIATA ZALEŻY OD APOSTOŁÓW – BISKUPÓW JEZUSA CHRYSTUSA WŁAŚCICIELA PLANETY ZIEMI, KTÓRYM PRZEKAZAŁ SWOJĄ WOLĘ ZARZĄDZANIA POLSKĄ I ŚWIATEM W ŁĄCZNOŚCI I W POROZUMIENIU ZE ZBAWICIELEM. PAN JEZUS PRAGNIE POKOJU NA ZIEMI I MIĘDZY LUDŹMI I DLATEGO WYMAGA POSŁUSZEŃSTWA OD PAPIEŻA, PRYMASÓW, BISKUPÓW W EPISKOPATACH I ARCHIDIECEZJACH, BO WSZYSCY LUDZIE NAWET BISKUPI ZAWSZE SĄ NARAŻENI NA POKUSY I ATAKI DEMONICZNYCH LUDZI, CO MIAŁO MIEJSCE JUŻ MNÓSTWO RAZY A NAJWIĘKSZE TRAGEDIE TO SĄ ZAWSZE WOJNY, A PRZEZ NIEPOSŁUSZEŃSTWO A.HLONDA BYŁA II WOJNA ŚWIATOWA. OBECNIE NADAL SĄ NIEPOSŁUSZNI HIERARCHOWIE ZARZĄDZAJĄCY EPISKOPATEM W POLSCE, BO JUŻ OD 100 LAT BÓG PROSI ICH O UZNANIE GO AKTAMI KRÓLEM POLSKI A WTEDY KRÓL ZAMIENI WSZYSTKIE SERCA NA MIŁOSIERNE I ZAPANUJE SZCZĘŚLIWY POKÓJ.
          Zobacz obraz źródłowy
    Nasza Cudowna Maryjo Królowo Polski i nasza czy powinniśmy jechać do Nowej Osuchowej 6.08.22 r.godz.10 
             na Nabożeństwo w Pierwszą Sobotę sierpnia, a w Wigilię Święta do Boga Ojca Wszechmogącego?
                                        MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA KRÓLOWA POLSKI.
       „Ja wam nie nakazuję, ale Moje Miejsca Święte, w których byłam osobiście pokazuję. A wy pomóżcie zapraszać wiernych po Łaski Boże, które do życia są wam potrzebne. Jak zaczniecie rozważać: DOBRO i ZŁO, DOBROĆ i ZŁOŚĆ, DOBRY I ZŁY człowiek – to tam właśnie otrzymacie Łaski Mojego Nawiedzenia w waszych sercach i po stronie DOBRA się opowiecie. Cudowna Woda też ma Łaski uzdrawiania duszy, serca i ciała. Korzystajcie Moi drodzy katolicy, bo każde uświęcenie duszy i serca do nawrócenie dla waszego Zbawienia się liczy. Ja do was przychodzę i was zapraszam do towarzystwa Mojego i Syna, i módlcie się o ocalenie waszej Ojczyzny, szczególnie w Miejscach Moich Objawień, bo Polskę i Polaków ukochałam, a z waszych wizyt w Miejscach Moich Objawień bardzo się radowałam. Ja do was Polacy przychodzę dość często, bo całe Niebo pragnie na Ziemi Pokoju, Spokoju, Sprawiedliwości i Szacunku między ludźmi, a w Nowej Osuchowej jest początek, że Episkopat się nawróci. Nie tylko Episkopat, ale i inni kapłani a Ja jako ich Królowa obdarzę Łaskami, a Duch Święty pomoże im rozeznać ich kapłaństwa powołanie oraz złego ducha omijanie i z serc ludzi wyrzucanie. 
                                    Całemu Niebu zależy na Pokoju na Ziemi
     – dlatego APELUJĘ do was Polacy abyście Naszych Objawień nie lekceważyli i tam ciągle byli. Błogosławię was kochani Polacy, Mój wybrany Narodzie – wywyższajcie Jezusa Chrystusa KRÓLA,  a odrzucajcie podpowiedzi złego ducha z jego pachołkami, niestety – bardzo licznymi. Każde Miejsce Święte Moich Objawień oczekuje wizyty osobistej katolików, bo przecież byłam tam osobiście – abyście tam przyjeżdżali i nawracali się licznie.  Błogosławię was Kochani Polacy w Polsce w waszej Ojczyźnie i na świecie – na obczyźnie,  bo poprzez Modlitwę jesteście złączeni z Nami i z Jezusem Chrystusem Zbawicielem – Amen.
   Napiszcie APEL do katolików polskich, aby Osoby Święte wymienione w kalendarzu każdego dnia  upraszały, aby także o nawrócenie biskupów do Boga Wszechmogącego się wstawiali. Biskupi są najbardziej narażeni na ataki ludzi i złych duchów i dlatego powinni być Modlitwą ogarnieni. MARYJA KRÓLOWA POLSKI i ŚWIATA CAŁEGO PRAGNĄCA POKOJU WASZEGO”.
                                                             —————————–
                            Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 30.07.22 r.
 
Zaproszenie na Ogólnopolskie Zawierzenie się Matce Bożej Osuchowskiej 6.08.2022 r.
 
Zdrada polityczna, śmierć i lęk na świecie. Orędzie Maryi
https://www.youtube.com/watch?v=jRGAqfOssFI
 
PAN BÓG ZAWSZE PRAGNIE POKOJU I ZGODY NA ZIEMI, A DEMONICZNI LUDZIE ZAWSZE CHCĄ OWOCÓW PIEKŁA – WOJNY, MORDERSTW, KATAKLIZMÓW I REALIZACJI WSZYSTKICH ZBRODNICZYCH LUCYFEA POMYSŁÓW.