Krakowscy radni kontra dr Wanda Półtawska

„Człowiek nie dlatego żyje, że się urodził, tylko dlatego się rodzi, że żyje”

Ta prosta prawda, dla części radnych Krakowa, jest dziś na tyle niewygodna, że stała się powodem sprzeciwu wobec propozycji nadania dr Wandzie Półtawskiej tytułu honorowej obywatelki miasta.

Prosimy o podpis pod petycją do krakowskich radnych, by wycofali się z tego kompromitującego i nieracjonalnego sprzeciwu.

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

Szanowni Pańtwo

„Człowiek nie dlatego żyje, że się urodził, tylko dlatego się rodzi, że żyje” – dr Wanda Półtawska

Ta prosta prawda, dla części radnych Krakowa, jest dziś na tyle niewygodna, że stała się powodem sprzeciwu wobec propozycji nadania autorce tych słów tytułu honorowej obywatelki miasta.

Trudno być może uwierzyć, ale ani ponad 100-letnie życie, naznaczone cierpieniem podczas pseudomedycznych eksperymentów w niemieckim obozie koncentracyjnym Ravensbrück, ani wieloletnia działalność zawodowa (doktor psychiatrii) i społeczna (przez 10 lat krakowska radna), ani też szacunek, podziw oraz kilkudziesięcioletnia współpraca ze strony św. Jana Pawła II, ani nawet rola w ujawnianiu nadużyć seksualnych w Kościele katolickim (sprawa abp. Paetza) nie wystarczą, by w oczach części radnych Krakowa być godną tytułu honorowego obywatela miasta.

Proszę podpisać petycję, żądając od krakowskich radnych, by pozbyli się ideologicznego zacietrzewienia i uznali zasługi dr Wandy Półtawskiej dla swojego miasta.

Zarzuty są w wypadku dr Wandy Półtawskiej conajmniej absurdalne.

Obrona życia i wyrażanie prawdy o istocie aborcji są w opinii radnych postawą na tyle wykluczającą wobec części mieszkańców Krakowa, że z tego powodu nadanie honorowego obywatelstwa jest niedopuszczalne.

Patrząc na długą listę honorowych obywateli Krakowa znajdziemy tam na przykład wielu duchownych, z których każdy, mamy prawo przypuszczać, miał lub ma poglądy dotyczące obrony życia zbieżne z poglądami dr Wandy Półtawskiej.

Honorowym obywatelem miasta jest też prezydent USA Ronald Regan, który w sprawie aborcji miał przecież równie jednoznaczną opinię.

Z drugiej strony są na tej liście postaci, których wypowiedzi były krzywdzące, nie tylko dla wielu mieszkańców miasta, ale też dla rzeszy Polaków i jakoś nie przeszkadzało to radnym głosować za ich uhonorowaniem.

Przykładem może być tytuł nadany w zeszłym roku Oldze Tokarczuk. Pisarce, która wielokrotnie w przeszłości nazywała Polaków narodem morderców i nigdy się tego nie wyrzekła, a w kontekście tzw. czarnych marszów, promowała obliczoną na radykalizację społecznych niepokojów ideologię tzw. wojny z patriarchatem.

Bardzo proszę dodać swój podpis za przyznaniem honorowego obywatelstwa Krakowa dr Wandzie Półtawskiej.

2 maja na sesji Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa rozgorzał zaciekły spór między radnymi, o to czy Wanda Półtawska w ogóle może zostać honorową obywatelką miasta.

Kolejna sesja, na której odbędzie się głosowanie nad treścią uchwały w sprawie dr Półtawskiej zaplanowana jest na środę, 11 maja.

Uważamy, że zakusy lewicujących radnych, by poglądy i postawy broniące prawa do życia były stawiane de facto na równi z nazizmem i wykluczały z życia publicznego są bardzo niebezpieczne.

Czasu jest niewiele, dlatego pilnie zaapelujmy do krakowskich radnych, by wycofali się z tego kompromitującego i nieracjonalnego sprzeciwu.

By zgodnie uhonorowali osobę, dzięki której niezłomnemu zaangażowaniu w promowanie prawa do narodzin zawdzięczają życie (w perspektywie minionych dziesięcioleci) zapewne niejednego mieszkańca i mieszkanki Krakowa.

Bardzo proszę o pilny podpis pod petycją z prośbą do radnych Krakowa o uhonorowanie dr Wandy Półtawskiej. Sesja, na której radni podejmą decyzję zaplanowana jest na najbliższą środę, 11 maja, mamy zatem bardzo mało czasu, by ich przekonać.

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO