Modlitwa na każdy dzień: Nabożeństwo Majowe
Pieśnią wesela witamy o Maryjo.
Pieśnią wesela witamy
O Maryjo, miesiąc Twój
My Ci z serca cześć składamy
Ty nam otwórz łaski zdrój
W tym miesiącu ziemia cała
Życiem, wonią, wdziękiem lśni
Wszędzie Twoja dźwięczy chwała
Gdy majowe płyną dni
Litość Twoja niech osuszy
Z każdych oczu smutku łzę
Rosa łaski w każdej duszy
Niech obmyje grzechu rdzę
Dla nas wszystkich niech zaświta
Twej miłości błogi raj!
Ciebie ziemia niechaj wita
O Maryjo, śliczny maj!
Chwalcie łąki umajone
Chwalcie łąki umajone,
Góry, doliny zielone.
Chwalcie, cieniste gaiki,
Źródła i kręte strumyki!
 
2. Co igra z morza falami,
W powietrzu buja skrzydłami,
Chwalcie z nami Panią Świata,
Jej dłoń nasza wieniec splata.
 
3. Ona dzieł Boskich korona,
Nad Anioły wywyższona;
Choć jest Panią nieba, ziemi,
Nie gardzi dary naszymi.
 
4. Wdzięcznym strumyki mruczeniem,
Ptaszęta słodkim kwileniem,
I co czuje, i co żyje,
Niech z nami s1awi Maryję!
Pin on MODLITWY KARTECZKI DO MARYI