POWSTRZYMAMY TO SZALEŃSTWO RAZEM
 
W dniu wczorajszym ukazał się wywiad Jakuba na kanale Ziggy Texas

Nasze działania, plany…oraz międzynarodowa akcja

Dziękujemy wszystkim za tak duże zaangażowanie, które łączy nas w hasłach POKÓJ WOLNOŚĆ BRATERSTWO

ZMIANA NARRACJI ELIT – KOLEJNY ETAP WOJNY Z LUDZKOŚCIĄ

 
Medalik Zbawienia ratunkiem dla niewierzących i letnich w wierze!