Jezus Król Polski - 06 - Obraz religijny :: terrasanta.pl

    

Panie Jezu bardzo proszę podyktuj list do księży proboszczów w sprawie umieszczenia w Kościele Obrazu Jezusa KRÓLA POLSKI. Nie wszyscy księża wiedzą, że Tylko Ty Panie Jezu jako KRÓL POLSKI Jesteś Jedynym Ratunkiem na ocalenie Polski i Świata przed kataklizmami, wojnami i nieszczęściami. My wiemy że tylko ci, którzy przestrzegają Dwa Przykazania Miłości pragną Boga Zbawiciela i KRÓLA panowania w Polsce i na świecie.
                                                                              PAN JEZUS.
       „Mój drogi kapłanie proboszczu Błogosławię ciebie na początku Mojego Listu do ciebie, bo pragnę,  aby każdy kapłan i ty także mógł być ze Mną w Niebie. Dlatego mówię o tym do ciebie kapłanie, bo nie chcesz wiedzieć jaką mam Misję dla ciebie.  Bóg Ojciec przekazał ludziom Dwa Przykazania Miłości, a Ja przypominam wam kapłanom, abyście często mówili ludziom o miłości, która jest podstawą Niebiańskiej Wieczności. Jestem rad z kapłanów proboszczu, gdyż według Mojej Woli sprawują Mszę Świętą, chociaż jest troszkę zmieniona w Liturgii, której sens Mnie boli. Przestrzegaj Słów Ewangelii, która mówi jasno i jednoznacznie, że trzeba być  Bogu Wszechmogącemu posłusznym, że wszystko to jest Prawdą oczywistą. Ja najpierw mówię do Moich Apostołów którym i ty jesteś i bardzo proszę abyś Mnie pytał i wsłuchiwał się w Moje odpowiedzi i rady, aby nie szukać ze Mną zwady. W obecnej sytuacji i w obecnym czasie Prawda Boża jest przekręcana przez Moich wrogów, lecz Was powołałem abyście jej strzegli i nie pozwolili kłamać.
        Jeśli Bóg Wszechmogący ustanowił Dzień Święty NIEDZIELĘ jako ostatni dzień tygodnia, to tego przestrzegajcie a niczego nie zmieniajcie. Moi wrogowie innej wiary odważyli się dużo przemieniać  w Liturgii i w Piśmie Świętym, to wy kapłani strzeżcie Bożej Prawdy, aby uniknąć Mojej wzgardy. Nie powtarzajcie i nie powielajcie kłamstw przeciw Mnie Bogu, ale gdy Mój Królewski Wizerunek  w Kościele będzie wisiał, to będę naprawiał wasze winy. Na Mój Wizerunek KRÓLA POLSKI jest miejsc wiele w każdym kościele, a tego pragną Moi czciciele. Moich Wizerunków Królewskich jest coraz więcej w kościołach w Polsce i na świecie i znajdź proszę godne miejsce w tym Kościele. Nadchodzą ciężkie czasy dla Polaków, a Ja Chrystus KRÓL pragnę was ratować przed prześladowaniami innowierców i katów. 
         Tym razem Moje Słowa są prośbą do ciebie Proboszczu i nie czekaj, aby obróciły się w groźbę. Moje Wizerunki Królewskie są już w różnych Krajach dla ratowania ludzkości i usuwania marności. Ja wiem, że masz przeciwników, którzy są Moimi wrogami lecz dbaj o dusze ludzkie i bezpieczeństwo tego miejsca i jego mieszkańców, bo Ja KRÓL przyślę wam Bożych Wysłańców. Podczas II wojny światowej – ludzi, kościoły i osiedla ratowałem na Adoracjach w Najświętszym Sakramencie, a obecnie w nadchodzącej wojnie Jezus Chrystus KRÓL POLSKI będzie ratował kościoły, miasta i wioski. 
      Drogi Proboszczu bądź posłuszny Mnie – swemu Przyjacielowi, Zbawicielowi i Królowi a zwyciężymy razem z nadchodzącymi kataklizmami i waszymi mordercami. Dziękuję tobie drogi kapłanie Proboszczu za natchnienie wysłuchania Moich Słów i przeczytanie Listu i proś Ducha Świętego o szczęśliwe i owocne przekazanie Mojej prośby biskupowi. Naucz się walczyć z Moimi wrogami masonami, którzy niszczą wiarę katolicką kłamstwami i haniebnymi zmianami. Błogosławię ciebie Drogi Proboszczu i pamiętaj że spotkamy się w twoim ostatnim momencie pobytu na Ziemi i tak czyń, abyś nie usłyszał o twojej duszy zgubie. Trzeba być posłusznym Bogu w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu, który żyje na Ziemi między wami i pragnie abyście wszyscy chcieli być katolikami i Jedyną Jezusową Wiarę wyznawali. Twój Przyjaciel Jezus Chrystus Król”.
                                                                —————————-
   Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 14.02.2022 r.

Telewizja Chrystusa Króla. CHRYSTUS KRÓL jest jedynym ratunkiem dla Polski.
Telewizja Chrystusa Króla. CHCEMY KRÓLOWANIA PANA JEZUSA
Telewizja Chrystusa Króla. SKOŃCZYŁ SIĘ CZAS PRÓŚB. TERAZ MUSIMY ŻĄDAĆ INTRONIZACJI.
List otwarty z 7-10-2021 do biskupów polskich w sprawie Intronizacji Pana Jezusa Chrystusa Króla

Dla przypomnienia tak bardzo ważnej HISTORII POLSKI KATOLICKIEJ – powtarzamy.

ZAPROSZENIE DO ŁAGIEWNIK

KRÓLUJ NAM CHRYSTE !!!

W dniu 2017-11-03 14:24:13 użytkownik Joachim Kobienia napisał:
Przesyłam program obchodów rocznicowych Jubileuszowego Aktu Przyjęcia
Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, które odbędą się w dniach 18-19 listopada
br. w Krakowie-Łagiewnikach.

Szczęść Bożeks. Joachim Kobienia, sekretarz biskup
******************************************************

POLSKI EPISKOPAT NIE CHCE NAŁOŻYĆ PANU JEZUSOWI KORONY KRÓLEWSKIEJ.

Panie Jezu, czy przyjąłeś ZAWIERZENIE POLSKI TOBIE KRÓLOWI POLSKI” ? 

Czy rzeczywiście biskupi w Polsce, uczynili Ciebie Królem Polski?  

  PAN JEZUS KRÓL POLSKI

   „Otóż Mój wierny Narodzie Polski – Nabożeństwo ku czci Jezusa Chrystusa KRÓLA POLSKI było pięknie przygotowane i modlitwy wybrane, lecz nie było Ducha Świętego wylanie, gdyż wszystko było na pokaz bez serca i bez miłości wykonane.
Biskupi dobrze się przygotowali, a wierny lud Boży, Prezydent i reszta Rządu w Polsce patrzyli z oddali. Wy – Mój Naród Polski biedny jesteś bez Rządu Patriotycznego, gdyż waszą Ojczyzną rządzą ludzie z byłego Narodu wybranego. A oni nikogo nie kochają,  ani nie uważają 

i dlatego ciągle kłopoty ze swoją Ojczyzną mają. Gdyby to byli ludzie prawowierni a nie masoni i iluminaci, to na pewno trzymaliby przyjaźń z wami.
 ZAWIERZENIE  przyjąłem, ale nie było dokładnego AKTU INTRONIZACJIże Jestem KRÓLEM POLSKI, a wtedy broniłbym wasze miasta i wioski. Jeżeli nie będę oficjalnie KRÓLEM POLSKI popartym AKTAMI, jeżeli Rząd i biskupi nie oddadzą Mi swojej woli, to niestety, ale POKÓJ zakończy się powoli. A GDY BĘDĘ POLSKI KRÓLEM? JA LUBIĘ PATRZYĆ NA WAS Z OBRAZU KRÓLA, BO BEZ NIEGO NA ŚWIECIE BĘDZIE WIELKA AWANTURA”.