LUDZIE – GDY KŁADZIE KAPŁAN NA WASZE RĘCE OPŁATEK – NIE HOSTIĘ, TO W TYM OPŁATKU NIE MA PANA BOGA. W MOMENCIE DOTKNIĘCIA LUDZKIEJ RĘKI BÓG UCHODZI – PRZECIEŻ JEST BOGIEM I MOŻE. TYLKO W DŁONIACH KONSEKROWANYCH KAPŁAŃSKICH JEST CUDOWNY PAN BÓG – ZBAWICIEL.

 

Jednak można ! 
Czyli od kapłanów zależy nasza przyszłość i wieczność, czy będziemy cierpieć za lekceważenie Pana Boga.