Dzień 1. nowenny za chorych
   
Nowenna chorych do Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
 
Szczęść Boże, dziś pierwszy dzień nowenny.
 
Nasze nabożeństwo jest też na Youtube w wersji rozszerzonej: https://youtu.be/vLK-vprzkcY
 
I DZIEŃ
 
O Pani nasza z Lourdes, która wzywana jesteś z wielką ufnością i raczysz zjawiać się z uśmiechem na ustach jako słodka Pośredniczka łaski i miłosierdzia, błagam Cię, uproś mi wszystkie łaski, których potrzebuję dla mojego uzdrowienia; wyjednaj mi także cierpliwość w chorobie i, jeśli tak się Bogu podoba, powrót do zdrowia.
 
Zdrowaś Maryjo… (3 razy)
 
Nasza Pani z Lourdes, módl się za mnie.
 
Wszechmogący, wieczny Boże, przez Najświętszą Maryję Pannę Lourdes stało się znanym miejscem Twojej szczególnej łaskawości, dlatego w Jej niepokalane ręce składamy swoje prośby, abyś je łaskawie przyjąć raczył. Amen.
 
Rozmyślanie
 
Noszę jeszcze w sercu moment, kiedy to podczas wizyty w Turynie, zatopiony w modlitwie zatrzymałem się przed Świętym Całunem. Wpatrywałem się w cierpiące Oblicze, które zaprasza do kontemplacji Tego, który wziął na siebie ludzkie cierpienie wszystkich czasów i miejsc, w tym nasze cierpienia, nasze trudności, nasze grzechy. Kontemplacja Całunu jest zaproszeniem do refleksji nad tym, o czym pisze święty Piotr: »Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni« (1 P 2,24). Syn Boży cierpiał i umarł, jednakże zmartwychwstał i właśnie dlatego Jego rany stały się znakiem naszego odkupienia, przebaczenia i pojednania z Ojcem (Benedykt XVI, Z Orędzia na Światowy Dzień Chorego 2011).
 
Módlmy się o łaskę obfitego czerpania z owoców odkupienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa. Krwią Jego ran zostaliśmy odkupieni, „będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna” (Rz 5,10). Przemienieni i uzdolnieni ofiarą Jezusa, „błogosławmy tych, którzy nas prześladują! Weselmy się z tymi, którzy się weselą, płaczmy z tymi, którzy płaczą. Bądźmy zgodni we wzajemnych uczuciach! (por. Rz 12,14-16).
 
Maryjo, Uzdrowienie chorych i Pocieszycielko strapionych, powierzamy Twej matczynej opiece chorych i cierpiących; wstawiaj się za nimi u Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby otrzymali łaskę przyjęcia cierpienia jako daru Bożej miłości oraz zostali uzdrowieni.(można dodać własną intencję)
 
Pod Twoją obronę…
 
Ojcze nasz…
 
Módlmy się.
Boże, Ty jesteś ucieczką w chorobie, okaż swoją moc nad Twoimi chorymi sługami i służebnicami, aby dzięki Twojemu miłosierdziu odzyskali zdrowie i mogli uczestniczyć w życiu świętego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.