Baner na Różaniec "Różaniec ratunkiem dla świata " 75x100cm | Artykuły  religijne i dewocjonalia

K  R  U  C  J  A  T  A        R  Ó  Ż  A  Ń  C  O  W  A

w   intencji   o   pokój   i   łaskę   uzdrowienia   ze    zła     w  Polsce,  w Europie  i  na  świecie  jest   odpowiedzią na prośbę Kościoła o modlitwę.

Pan Jezus w Ewangelii dał dla pytających uczniów wskazanie, że zło usuną przez post i modlitwę.

Matka Boża: „Ci, którzy zawierzą Mi przez Różaniec, nie zginą”.

    W 1877 r. Matka Boża w objawieniu w Gietrzwałdzie na pytania Polaków: jak uratować Polskę, jak odrodzić gospodarkę, jak uratować małżeństwo i rodzinę, jak wyjść z rozbiorów, dała odpowiedź: ODMAWIAJCIE  RÓŻANIEC. Objawienie w Fatimie jest potwierdzeniem i umocnieniem tej postawy.                                                           Po II wojnie Prymas Polski August Hlond przepowiedział, że Polska  uratuje się i odrodzi tylko przez Różaniec i zawierzenie Niepokalanemu Sercu Królowej PolskiZwycięstwo jeśli przyjdzie, przyjdzie przez Maryję.    Konsekwentnie realizował to bł. Kard. Stefan Wyszyński i św. Jan Paweł II.

 I S T O T Ą  K R U C J A T Y   jest ofiarowanie w podanej intencji jednego dziesiątka Różańca w ciągu dnia i ofiarowanie Panu Bogu przez Maryję każdego przeżywanego dnia z pracą, trudem, cierpieniem i odpoczynkiem, jako wynagrodzenie za zło i o nawrócenie grzeszników. W tej postawie modlitwy wsparciem jest spełnianie wymagań Bożych podanych w Kościele, dotyczące życia chrześcijanina: Msza św. w niedzielę i święta, sakramenty, nabożeństwa, codzienna modlitwa, post.    Chrześcijańska  kultura  Europy, z której wyrasta demokracja, została podeptana, zniszczona. Życie oparte na wierze i w jedności w Bogiem przez Maryję, jest podstawą, aby wypraszać Boży ratunek dla Polski, Europy i świata. Na wszelki sposób wspierajmy Krucjatę modlitwą, pokutą i postem, bo to jest ratunek dla Polski, Europy i świata. 

 Na odbudowę Narodu i Państwa Polskiego potrzeba dziesiątków lat. Dlatego szerzenie Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę potrzebuje także takiego długiego wysiłku.   Potrzeba codziennego powracania do tego tematu, aby on wrastał i stał się wszędzie stałym elementem życia dzieci, młodzieży, dorosłych. Tak wytworzy się moc do życia pomimo przeciwności. Trudnościami nie można się zrażać.

  I tak wszystko czyńmy przez Niepokalane Serce Maryi. Wszędzie też, gdzie możemy, umieszczajmy Cudowne Medaliki Niepokalanej, jako zawierzenie tych miejsc Niepokalanemu Sercu Maryi, by je ratować od różnej formy zła. Jest to metoda św. O. Maksymiliana.   Jest to źródłem wielkich cudów.  W tej intencji codziennie  odmówmy Pod Twoją obronę…