This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU


Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

Croatia MEP Mislav Kolakušić:… President Macron? CoV19 (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7229:kolakusic-president-macron&catid=35:bioterroryzm )

” Weren’t you proud of the fact that the EU doesn’t have the death penalty, President Macron? Mandatory Vaccination, in some cases, means just that-
execution. There are tens of thousands of such reported cases in the EMA.”

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7229:kolakusic-president-macron&catid=35:bioterroryzm )

dr Diana Wojtkowiak do Marszałek Sejmu Elżbieta Witek (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7228:wojtkowiak-do-marszalek-witek&catid=9:pugnae )

Koalicja Polska Wolna od 5G Gdańsk 20.01.2022
stop5G.com.pl
dr Diana Wojtkowiak
Diamentowa 3/30
80-028 Gdańsk

W.P.
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek
Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8

 00-902 Warszawa
Dotyczy procedowanego rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (RC8) (odpowiedzialni: Mateusz Morawiecki, Janusz Cieszyński)
Zwracamy się z zapytaniem, czy posadowienie w okolicach Sejmu (ale nie na sąsiadującej posesji) eksperymentalnego nadajnika mikrofalowego o
niedużej mocy 250W z antenami fazowanymi do celów telekomunikacyjnych nie będzie w sprzeczności z poczuciem dobrostanu szanownej Pani Marszałek jak też posłów RP. Zamierzona stacja nadawcza będzie zbudowana przez naukowców z politechniki w celach doskonalenia metod transferu danych dla obsługi klientów sieci telefonii komórkowej tak, aby była ona niskoemisyjna, w miejscu w którym nie ma budynków mieszkalnych ze względu naniekorzystne wpływy radiestezyjne.

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7228:wojtkowiak-do-marszalek-witek&catid=9:pugnae

WOJNA KULTUROWA. ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7227:wojna-kulturowa&catid=9:pugnae )

Te „Komentarze” przynajmniej raz gorąco polecały czytelnikom przeczytanie częstych artykułów Johna HORVATA na stronie TFP pod adresem
tfp.org. Dzieje się tak, ponieważ dla niezliczonej liczby dorosłych w dzisiejszych czasach Bóg jest Wielką Niewymowną. Nie można go nawet
nazywać w grzecznym społeczeństwie. Wręcz przeciwnie, chociaż Horvat często komentuje amerykańską politykę, zawsze robi to z katolickie
j
perspektywy Boga Wszechmogącego.
Według słów jednego z wielkich myślicieli katolickich XIX wieku, Horvat widzi i mówi, że jeśli Bóg dzisiaj nie rządzi stworzeniem przez
swoją obecność, to rządzi nim przez swoją nieobecność.

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7227:wojna-kulturowa&catid=9:pugnae )

Ś. † P. Andrzej Leszczyński nie żyje. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7226:s-p-andrzej-leszczynski-nie-zyje&catid=9:pugnae )


Andrzej Leszczyński : Nekrologi
178 Opublikowano w Głos Wielkopolski dnia 28.12.2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 18 grudnia 2021 roku w Poznaniu zmarł nasz Tata, Dziadek, Teść
ś+p
Andrzej Leszczyński
Msza św. zostanie odprawiona 
30 grudnia 2021 roku o godz. 10.30
w kościele pw. Chrystusa Sługi przy ul. Macieja Palacza.
Pogrzeb o godz. 12.00 – na cmentarzu parafialnym przy ul. Lutyckiej.
Katarzyna i Piotr z rodzinami

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7226:s-p-andrzej-leszczynski-nie-zyje&catid=9:pugnae

IPN che usunąć nazwisko patrona szkoły w miejscowości Zaleskie koło Ustki – porucznika Witolda Dzięgielewskiego (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7225:ipn-patrona-szkoly-porucznika-dziegielewskiego&catid=9:pugnae )


Patron szkoły podstawowej w miejscowości Zaleskie koło Ustki, Porucznik Witold Dzięgielewski, zastępca dowódcy grupy manewrowej, 4 Bałtyckiej
Brygady WOP z Koszalina. Dziś antypolskie kreatury z IPN chcą usunąć imię patrona tej szkoły, zamordowanego przez bandy UPA 1 Kwietnia 1947 roku
pod Łubnem koło Baligrodu. Ale jak widać dla funkcjonariuszy frontu ideologicznego z gdańskiego IPN, nie ma żadnego znaczenia, że rodzice
wszystkich uczniów tej szkoły, nie wyrażają zgody na zmianę nazwiska patrona tej placówki, jak również wspierające rodziców w tej sprawie
władze gminy Ustka. Wielu bowiem dziadków i ojców rodziców, uczniów tej szkoły, było żołnierzami 4 Bałtyckiej Brygady WOP z Koszalina,
którzy walczyli z potworami, z band UPA w obronie polskiej ludności Rzeszowszczyzny i województwa Lubelskiego. Ale jak widać szefa gdańskiego
IPN, w ogóle ten fakt nie obchodzi i ani myśli liczyć się ze zdaniem rodziców uczniów tej szkoły, dyrekcji placówki w Zaleskich i władzami
gminy Ustka!


Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7225:ipn-patrona-szkoly-porucznika-dziegielewskiego&catid=9:pugnae )

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )