HIERARCHOWIE TEŻ O TYM WIEDZĄ I CO ROBIĄ, ABY URATOWAĆ LUDZKOŚĆ I ŚWIAT PRZED ZAGŁADĄ?
BÓG WSZECHMOGĄCY NADAL CZEKA, ŻE BISKUPI POPROSZĄ O POMOC A TYM SAMYM URATUJĄ SWOJE DUSZE PRZED POTĘPIENIEM. SPOSÓB NA POKÓJ JEST BARDZO ŁATWY – UZNAĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLEM POLSKI !

2022 rok – Matka Boża nie ukrywa, ten rok będzie niezwykle trudny