Teresa Drapińska: Misja Służebnicy Bożej Rozalii Celakowny – YouTube

Zapraszam do wysłuchania tej pięknej Misji Rozalii Celakówny – hierarchów z Episkopatu. Mówię to z miłości do bliźniego, aby nie spadli jak A.Hlond do piekła za nieposłuszeństwo Panu Bogu. Są tak pyszni i pewni władzy, że nawet Niebem rządzą nie pytając Właciciela Wszechświata Boga Wszechmogącego i chcieli posłać z piekła do Nieba winowajcę wybuchu II wojny światowej – A.Hlonda – a za co? Za 6 milionów zgonów i tragedii ludzi !!!

Teresa Drapińska: Misja Służebnicy Bożej Rozalii Celakowny – YouTube
https://m.youtube.com/watch?v=LlNRABb1KAg