RODACY – SKORO NAS PATRIOCI POLSCY OSTRZEGAJĄ I PRZYPOMINAJĄ, TO PRZEJMIJCIE SIĘ 
I ZASTOSUJCIE DO WSKAZÓWEK, ABY NIE BYŁO – „NIE WIEDZIELIŚMY” I POMRZECIE Z GŁODU.
UWAGA!!!   BLACKOUT!!! – Stanisław Krajski
NIGDY WIĘCEJ KOMUNII ŚW. NA RĘKĘ, JEŚLI NIE CHCECIE CIEPIEĆ W CZYŚĆCU