Wszystkiemu złu na świecie winni są hierarchowie – „uczeni w piśmie” w Episkopatach a szczególnie w Polsce, bo od Polski by zaczął się POKÓJ, gdyby hierarchowie z Rządem chcieli być posłuszni Panu Bogu  i uznali Jezusa Chrystusa KRÓLEM POSKI. Owszem wypełniłyby się te przepowiednie, ale może za 1000 lat. Teraz  w rękach hierarchów z Episkopatu w Polsce jest przyszłość Polski i świata – jak zdecydują to taka będzie przyszłość. Pan Jezus powiedział w dzisiejszej Ewangelii o końcu świata już 2000 lat temu i jeszcze nie nadszedł, bo Bóg czeka na reakcję Jego Apostołów, a pragnie, aby Ziemia mogła żyć.

„Ludzkość wpadnie w przerażenie” Orędzie św. Michała
Luz de Maria. Czasy Ostateczne