TO JEST STRASZNE, ŻE HIERARCHOWIE Z EPISKOPATU NIE CHCĄ BYĆ NASZYMI PASTERZAMI !!!
Gdyby Hierarchowie rządzący Episkopatem chcieli wypełniać Przykazania Boże, to by kochali Pana Boga i Bliźniego i celebrowaliby Nabożeństwa do Boga Ojca Wszechmogącego i do Ducha Świętego, a Jezusa Chrystusa by oficjalnie uznali KRÓLEM POLSKI – AKTAMI jakie są wymagane przez Króla, który zmieni im i wszystkim serca na miłosierne i zapanuje POKÓJ i SZACUNEK do PANA BOGA Trój-Jedynego. Jeśli nie chcą, to swoje serca oddali złemu duchowi, a Bożych kapłanów z kościoła usuwają. Pana Boga nie pytają a sami ustalają bezbożne zarządzenia – pozwalają kobietom i innym ludziom świeckim podawać Pana Jezusa w Hostii wiernym, a Pan Jezus jest tylko w rękach kapłańskich. Jest nam przykro że hierarchowie na ochotnika chcą być potępieni, bo oni najbardziej wiedzą, za co się spada do piekła. Proponuję obejrzeć filmy o piekle, czyśćcu i o Niebie i przemyśleć swoje postępowanie obecne i decyzje o wieczności, bo ja katoliczka to mówię z miłości do Pana Boga i do bliźniego.

Nie róbcie tego! To się skończy polowaniem na Biskupów

https://www.youtube.com/watch?v=5hpCwgBD29c

Zachęty i Przestrogi Podyktowane Przez Dusze Czyśćcowe Marii Simmy

https://www.youtube.com/watch?v=7RhDzk_2pKg&t=313s

,,To przeniknięcie masonerii do wnętrza Kościoła przepowiedziałam wam już w Fatimie, kiedy ogłosiłam, że szatan wejdzie aż na szczyt Kościoła”

https://gloria.tv/post/wij1iHP44wdE2gPNiZ3bk9us1