Andrzeju DUDO – Chanukowycz jak corocznie dla obrazy suwerena –
Jesteś Apostatą –
Dla Polski Zdrajcą
Dla szarego człowieka Bezwstydnikiem.
PAD nie chce wiedzieć, że Chanuka to plemienne Antychrześcijańskie i zarazem Antypolski zwyczaj żydowski
powstały na gruncie zawiści i w celu niszczenia  polskiej bogatej tradycji Opłatka, Wigilii i Bożego Narodzenia.
W żadnym innym kraju Chanuki nie są obchodzone przez głowę jakiegokolwiek cywilizowanego kraju. Chanuki to tylko żydowski zwyczaj a my Polacy nie mamy nic z tym współnego. Panie Prezydencie – proszę nie narzucać nam czegokolwiek. Polacy woleliby aby Pan Prezydent  zaistniał w naszym polskim Bożym Narodzeniu i w polskim narodzie. W przeciwnym wypadku po bliskim odejściu ze sceny politycznej zostanie Pan zapomniany lub zapamiętany jako Andrzej DUDA – Chanukowycz – Kornhauzer.