To cytat słów z roku 2020 

módlmy się za Biskupów – tak samo są kuszeni jak my z tym ze całe piekło ich atakuje i najbardziej są kuszeni przez całe hordy szatanów – warto czytać ostrzeżenia z Zaświatów – tam diabły są zmuszone przez Marię i Jezusa mówić prawdę – nakręcono film z autentycznych nagrań u Egzorcystów wypowiedzi szatanów i potępionych dusz w tym Judasz tez tam mówi – oto film jako dokument :                   https://www.youtube.com/watch?v=-H1QCZ55WmM

https://www.youtube.com/watch?v=-H1QCZ55WmM
 ten film warto wgrać na dysk i do przechowywania oraz rozpowszechniać to !!! i wysyłać do Biskupów i kapłanów

Najlepszym wzorem do nawracania powinni być sami hierarchowie w Episkopacie, ponieważ nie są posłuszni Panu Bogu, bo właśnie przez ich grzechy cierpi cały Naród Polski. Gdyby uznali Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI, to nie byłoby żadnych wirusów, ani szczepionek. To nie jest zrozumiałe przez nas świeckich, żeby Apostołowie Pana Jezusa swego Przełożonego i Zbawiciela nienawidzili, bo gdyby kochali swego Szefa, to nazywaliby Go najpiękniejszymi nazwami i imionami jakich sobie sam życzy, tym bardziej, że wiedzą, że przez nieposłuszeństwo Bogu będzie III wojna światowa, jak była przez nich II a oni spadną do piekła jak A.Hlond.