This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=95S2gB6rBXMLujU 

Gazeta Warszawska


This issue will present the 5 last articles.

Kolejny knot smoleński a judepolonia uchodźców. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6900:kolejny-knot-smolenski-a-judepolonia-uchodzcow&catid=26:zamach-warszawski

+++

Laudetur Iesus Christus
Kolejny knot smoleński portalu wPolityce i prof. Piotra Witakowskiego — eksperta smoleńskiego. Dajemy szerszy komentarz do tej publikacji (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php/zamachwarszawski/6897-wojcika-miec-trzesienia-ziemi ), a to ze względu na skrajnie niebezpieczną sytuację Polski, a nie niski walor tej publikacji w portalu wPolityce.

+
Jeśli wybuchy miały miejsce w trakcie lotu, to w którym momencie lub w jakiej pozycji i o jakich koordynatach lotu detonacja miała miejsce? Bo to,
że znaleziono tam ślady składników materiałów wybuchowych dowodzi niewiele. Ważne są wybuchy oraz okoliczności ich wystąpienia i tylko to
może pokazać prawdę.Wybuchów było wiele i każdy wybuch należy osobno przypisać miejscu na konstrukcji samolotu oraz parametrom ruchu samolotu.To jest zasadnicza kwestia – bo dogłębnie weryfikująca logiczność przyjętej metodyki badania lub jej zasadności – która musi paść w
obliczu tych licznych wyników badań opublikowanych na przez badacza prof. Jacka Wójcika.


Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6900:kolejny-knot-smolenski-a-judepolonia-uchodzcow&catid=26:zamach-warszawski

Doktor nauk humanistycznych nie owija w bawełnę (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6899:doktor-nauk-humanistycznych-nie-owija-w-bawelne&catid=12:video )

https://www.youtube.com/watch?v=TDOj3a60OQQ

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6899:doktor-nauk-humanistycznych-nie-owija-w-bawelne&catid=12:video )

NPTVPL ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6898:nptvpl&catid=12:video )

https://www.youtube.com/watch?v=Wgnc3cuflCE

Artykuł prof. Wójcika powinien mieć siłę trzęsienia ziemi (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6897:wojcika-miec-trzesienia-ziemi&catid=26:zamach-warszawski )

Damy obszerny komentarz do tego art, który jest kolejnym knotem smoleńskim.
Choć art. jest niezbyt godny uwagi, to sytuacja Polski jest bardzo niebezpieczna i zachodzi przypuszczenie, że publikacja negatywnie wpisuje się w
tę sytuację.

Red. Gazeta Warszawska
+
„Prof. Witakowski: Przyczyna rozerwania kadłuba w Smoleńsku. Artykuł prof. Wójcika powinien mieć siłę trzęsienia ziemi”
autor: Fratria

1. Najnosze badania przyczyn Katastrofy Smoleńskiej
W najnowszym, listopadowym numerze czasopisma Journal of Forensic Sciences (Czasopismo Nauk Kryminalistycznych) dostępnym na stronie, a wydawanym przez American Academy of Forensic Sciences (Amerykańską Akademię Nauk Sądowych) ukazał się artykuł zatytułowany „Mass spectrometry of the soot left after ethylene oxide explosion answers some questions on the crash of Polish Air Force Flight 101” („Spektrometria masowa sadzy pozostałej po wybuchu tlenku etylenu odpowiada na pytania dotyczące katastrofy samolotu nr 101 Polskich Sił Powietrznych”). Autorem jest dr hab.Jacek Wójcik emerytowany pracownik naukowy Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Artykuł ten opublikowany w profesjonalnym czasopiśmie amerykańskimnie wywołał do tej pory żadnego echa w Polsce. Jednakże jego treść powinna mieć dla polskiej opinii publicznej siłę trzęsienia ziemi.Zarówno samo czasopismo o światowym zasięgu jak też rygory dopuszczenia do druku w tym czasopiśmie praktycznie wykluczają możliwośćwydrukowania błędnych lub wątpliwych tez. Opinia międzynarodowa musi przyjąć ten artykuł jako rzetelny i zweryfikowany pod względem naukowym i badawczym. Ważne jest, że istotą artykułu jest stwierdzenie, iż na badanej tkaninie należącej do jednej z ofiar Katastrofy Smoleńskiej
istnieje niepodważalny dowód świadczący o wybuchu bomby termobarycznej.

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6897:wojcika-miec-trzesienia-ziemi&catid=26:zamach-warszawski


DR. CHINDA BRANDOLINO: 'IF DNA IS GENETICALLY ALTERED, IT IS PATENTED’ (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6896:dr-chinda-brandolino-if-dna-is-genetically-altered-it-is-patented&catid=12:video
Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6896:dr-chinda-brandolino-if-dna-is-genetically-altered-it-is-patented&catid=12:video


If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )