SENS ŻYCIA ZIEMSKIEGO…….
Rodacy – warto obejrzeć każde świadectwo nawrócenia do Pana Boga, bo i ja także nawróciłam się i już nigdy żaden grzech, ani grzesznik, ani pachołek lucyfera mnie nie zbałamuci. Kochać Pana Boga i Maryję Mamę Pana Jezusa, to jest największe szczęście człowieka, bo Największym Przyjacielem naszym jest właśnie nasz Cudowny Bóg Stworzyciel mój, nasz i całego Świata. Pan Jezus właśnie zszedł z Nieba na Ziemię dla nas, bo mówi i pokazuje jak powiniśmy żyć, aby w wieczności z Nim w wiecznym szczęśliwym miejscu być, w którym nie ma łez, wojen, złości ani pokus. Korzystajmy z każdego świadectwa i nawracajmy się. Mieczysława.

 

To cud, że tu jestem – świadectwo Radka
Spotkała Jezusa a On zaczął objaśniać jej sens życia.
Świadectwo Anny nawrócenia i uzdrowienia.

Przyszedł do mnie #Jezus. #Świadectwo nawrócenia i powołania
księdza na Białorusi. 
MOCNE ŚWIADECTWO Wojownika Maryi Tomasza Bilińskiego
Pułtusk 30.10.2021- ks. Dominik Chmielewski