Zapytano Glenna Hudsona, bliskiego znajomego wizjonerki Conchity z Garabandal (będącego z nią w stałym kontakcie) Garabandal – objawienia i orędzie Matki Najświętszej http://garabandal.pl/ , czy ona lub jej dzieci ZASZCZEPIŁY się przeciwko COVID-19:
CONCHITA’S MESSAGE

March 19,2020

I asked Conchita if she would be kind enough to offer some words of advice to all of us, in this troubling times. Here are her words. – Glenn Hudson

„God is detaching us from the securities of this world. In the silence of the Church or in our house, we are now able to make an examination of conscience so we can clean what prevents us from hearing the Voice of God clearly. With sincerity we can ask God to tell us what He wants of us today, and continue to do that every day. And spend as much time as possible with God at church or somewhere in your home or where you find the silence. He is all we need.” Conchita Gonzalez Keena

No other comments by others.
I get asked this many times a day privately. Each person has their own medical concerns (and problems) so it’s wise to search out as much medical information as possible, about any side effects, of all the vaccines and consult your own Physician. Speaking only for myself, and my health concerns, I have certain moral and medical objections and will not take them. God bless.

 
CZYLI:
PRZESŁANIE CONCHITY z 19 marca 2020:
Zapytałem Conchitę, czy ona zechce udzielić nam wszystkim krótkiej porady w tych bardzo kłopotliwych czasach. Oto jej słowa:
„Bóg odrywa nas od [naszych] światowych zabezpieczeń. W ciszy kościoła lub naszego domu możemy teraz poczynić sobie rachunek sumienia, tak abyśmy mogli oczyścić się z tego, co uniemożliwia nam usłyszenie Głosu Boga w sposób czysty. Możemy z [całą] szczerością poprosić Boga, by nam powiedział, czego On chce od nas dzisiaj oraz na każdy dzień. I możemy spędzać tak wiele czasu, jak to możliwe, z Bogiem, w kościele lub gdzieś w naszym domu albo gdziekolwiek, gdzie możemy znaleźć spokój/ciszę. On jest wszystkim czego potrzebujemy.” – Conchita
 
Nie było [natomiast] komentarzy od pozostałych wizjonerek [tzn. Jacinty i Mari Cruz].
Jestem o te rzeczy pytany prywatnie wiele razy każdego dnia. Każda osoba ma swoje własne medyczne 'troski’ (i problemy), a więc mądrze jest wyszukać tak wiele medycznej informacji, jak to możliwe: na temat jakichkolwiek efektów ubocznych wszystkich tych szczepionek, a także skonsultować się ze swoim lekarzem. Mówiąc [zaś] tylko za siebie i w odniesieniu do moich [własnych] zdrowotnych 'niepokojów’, ja mam pewne MORALNE oraz MEDYCZNE obiekcje/przeciwwskazania, a zatem NIE PRZYJMĘ tych szczepień. Niech Bóg wam błogosławi!