KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE I MARYJA KRÓLOWA POLSKI.

DRUGA WOJNA ŚWIATOWA BYŁA Z WINY EPISKOPATU W POLSCE A TRZECIA TAKŻE BĘDZIE PRZEZ EPISKOPAT. BÓG JEZUS CHRYSTUS NADAL CZEKA, ŻE GRZESZNICY W SUTANNACH UZNAJĄ JEZUSA CHRYSTUSA – KRÓLEM POLSKI. CZY POLSKĄ RZĄDZĄ ŻYDZI, BO TYLKO ŻYDZI I MASONI NIE CHCĄ WYWYŻSZYĆ CUDOWNEGO BOGA NA KRÓLA – A SAMI SIEBIE, SWOJE NARODY ORAZ CAŁY ŚWIAT CHCĄ ZNISZCZYĆ PRZEZ NIEPOSŁUSZEŃSTWO BOGU, SAMOUWIELBINIE I PYCHĘ.

 
 
UWAGA-Kliknij na  nagłówek aby przeczytać cały artykuł lub wysłuchać program