W Święto Niepodległości polscy europosłowie głosowali… przeciwko Polsce. ZOBACZ LISTĘ TOTALNEJ HAŃBY!

11 listopada, w 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Parlament Europejski przegłosował… rezolucję przeciwko Polsce. Tym razem dotyczy ona kwestii mordowania dzieci nienarodzonych, czego domagają się eurokraci. Za było 373 europosłów, przeciw 124, a 55 wstrzymało się od głosu. Rezolucję poparło 17 europosłów wybranych do PE przez polskich wyborców.

Przeciw przyjęciu rezolucji przeciwko Polsce głosowali wszyscy europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. „Za” rezolucją zagłosowało z kolei 17 przedstawicieli partii będących w opozycji do PiS:

Magdalena Adamowicz,

Bartosz Arłukowicz,

Jerzy Buzek,

Andrzej Halicki,

Krzysztof Hetman,

Danuta Hübner,

Ewa Kopacz,

Elżbieta Łukacijewska,

Róża Thun,

Marek Balt,

Marek Belka,

Robert Biedroń,

Włodzimierz Cimoszewicz,

Łukasz Kohut,

Bogusław Liberadzki,

Leszek Miller,

Sylwia Spurek

Tomasz Frankowski, Jarosław Kalinowski, Janusz Lewandowski i Radosław Sikorski wstrzymali się od głosu.