OGÓLNOPOLSKI KONGRES JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA   
                         5 – 7. 11. 2021 r. w Warszawie
                            Jezus Chrystus Królem Polski - Kordas Mieczysława
Panie Jezu bardzo prosimy o Twoje Królewskie Błogosławieństwo dla Kongresu Chrystusa Króla, który odbył się w Warszawie w dniach 5 – 7.XI.2021 r. zorganizowanego przez Episkopat z udziałem Grup Królewskich reprezentujących różne Twoje Wizerunki Króla Polski.

 PAN JEZUS.
„Kongres zorganizowany przez Episkopat był zgodny tylko z Moim Imieniem Jezusa Chrystusa Króla. Moich Apostołów intencje były dobre i tylko na intencjach zakończył się. Pomodlili się, pogadali w Mojej obronie i przeciw Mnie. Jednak nie zakończyli Kongresu konkretnym AKTEM zawierzenia Mnie Bogu Zbawicielowi i Królowi waszej Polski, ani Narodu Polskiego. W Episkopacie jest wielu hierarchów służących dwom bogom, a ten ich demoniczny bóg jest bardzo natrętny i krzykliwy, a Ja zawsze wycofuję się i nie walczę, jak ten bezbożny bóg, bo dałem wam wolną wolę. Błogosławię a jakże bo Moje Przenajświętsze Błogosławieństwo ma Moc oddziaływania na serca ludzi. Bóg Ojciec i tak długo wysłuchuje, gdy Go grzesznicy obrażają i pretensje do Niego zawsze mają. Jak wiecie – mała garstka wiernych Mnie ludzi  utrzymuje ten świat, ale to lucyferowi zależy, aby ludzkość cierpiała i umierała, bo tak zarządza lucyfer – kat. Maryja płacze nad przyszłością Ziemi zaplanowaną przez hierarchów rządzących Moim Kościołem, bo lucyfer chce w ruinę Ziemię zamienić. Tylko lucyfer z pachołkami swymi zło czyni i kataklizmy wywołuje, a Bóg Jezus Chrystus KRÓL Polskę na nową odbuduje. Mnie Bogu trudno zrozumieć, że ludzie wierzą demonicznym ludziom w kościele i w polityce i są im posłuszni, a Ja Bóg KRÓL Cuda czyniący się nie liczę. Bóg Wszechmogący stworzył ludzi na podobieństwo swoje, to ilu ludzi zachowało Boże Łaski i bezgrzeszność i żyją według Bożej Prawdy i Woli? Ja wysłuchiwałem Modlitw, a na Kongresie nie była wypowiadana Moja Wola, lecz zachowana była bez zobowiązań swoboda. Ja Jezus Chrystus Polski Król powiadam wam, że ominie was wojenny ból. Biskupi szczególnie pochodzenia żydowskiego igrają ze Mną i dlatego na wszystkich Kongresach i spotkaniach nie ma Mnie KRÓLEM POLSKI uznania. Dotychczasowe ich zachowanie beztroskie zaowocuje w wojenne wnioski. Jeśli „uczeni w piśmie” – faryzeusze w Episkopacie nie rozumieją o czym mówię, to przecież wiedzą, że za nieposłuszeństwo i lekceważenie Boga nadejdzie okrutna wojenna trwoga. Amen. Jezus Król”.

Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 8.11.21 r.

                                                      *************************
OGÓLNOPOLSKI KONGRES JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA   

          Obraz

Otwarcie Ogólnopolskiego Kongresu Jezusa Chrystusa Króla

Czwartek – 04.11.2021 – godz. 15.00https://www.youtube.com/watch?v=3E8LCkvxh9s

Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla | Piątek 05.11.2021 – godz. 9.00   https://www.youtube.com/watch?v=k91hAuQr5Zo

Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla | Sobota 06.11.2021 – godz. 9.00  https://www.youtube.com/watch?v=EHoKAWm6A38

Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla | Niedziela 07.11.2021 – godz. 9.00     https://www.youtube.com/watch?v=fvoUEtyNkmw

Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla | Niedziela 07.11.2021 – godz. 9.00    Ks. Łukasz Kadziński w imieniu abp Andrzeja Dzięgi i ks. Mariusz Matuszak z Sanktuarium Chrystusa Króla w Chojnie https://www.youtube.com/watch?v=fvoUEtyNkmw

OGÓLNOPOLSKI KONGRES JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA – TV TRWAM  https://www.youtube.com/watch?v=Pv3CeSC4lzg

Widziałem wielki Polski Naród Królewski dziś w Orszaku Chrystusa KrólaJesteście bożymi cudami.   https://www.youtube.com/watch?v=CaUMsq3pWI4

                       LITANIA NABOŻEŃSTWO DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI - YouTube

Jezu Chryste, Królu Polski i Wszechświata Panie nasz i Boże Odkupicielu rodzaju ludzkiego nasz Zbawicielu!  Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem. Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Świadomi naszych win   i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie. Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość. Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła. Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo:  królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków. Amen.