GRZEGORZ BRAUN: Rząd chce pozbawić Polaków prawa do posiadania nagrobków ks. Natanek od wyjaśnia dlaczego chcą nas pozbawić prawa do posiadania nagrobków.
Dlaczego politycy wtrącają się do naszych religijnych zasad. Dlaczego nie broni katolickich cmentarzy Episkopat – czyżby pochodził z tej samej kasty bezbożników? Czy takie zarządzenia obowiązują także na żydowskich cmentarzach? W ub. roku szkoły żydowskie były otwarte w Chicago a wszystkie inne były  zamknięte – gdzie jest sprawiedliwość?
GRZEGORZ BRAUN: Rząd chce pozbawić Polaków prawa do
posiadania nagrobków
Warto wysłuchać całego kazania, ale tutaj ks. Natanek od min 15:50
wyjaśnia dlaczego chcą nas pozbawić prawa do posiadania nagrobków.
Kazanie – ks. P. Natanek 07.11.2021r