Mojżesz powiedział do ludu: Będziesz się bał Boga, Pana swego zachowując wszystkie Jego nakazy i Prawa, które  ja tobie rozkazuję wypełniać – tobie, twoim synom i wnukom po wszystkie dni życia twego, byś długo mógł żyć.
Słuchaj Izraelu i pilnie tego przestrzegaj.(…) Słuchaj Izraelu, jedynie Pan jest naszym Bogiem. Pwt.6-2,6.Ps18,2-3a….
Będziesz więc miłował Pana Boga twojego z całego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Pozostaną w twym sercu te słowa (….)
                                                                      Ratujmy konających oraz dusze czyśćcowe - Home | Facebook
                                                                                           MIŁOŚĆ i NIENAWIŚĆ.
GDYBY BISKUPI KOCHALI PANA BOGA JAK JEST W EWANGELII Mk12,28 b-34 – z 31.10.21 r., TO BY ZBAWICIELA NAZYWALI NAJPIĘKNIEJSZYMI I NAJSZLACHETNIEJSZYMI IMIONAMI – KRÓLEM TEŻ. 
Gdyby hierarchowie z Episkopatów i Archidiecezji kochali Pana Boga i bliźniego, to by wszystko robili, aby miłość między Bogiem a bliźnim rozwijała się, bo miłość rodzi się ze słuchania słów Bożych. Gdyby hierarchowie niby Apostołowie kochali Pana Boga, to kochaliby i człowieka – ludzi. Czyli nie wierzą w Pismo Święte, bo nie kochają.
Jak pamiętamy – faryzeusze żydowscy nienawidzili Boga Ojca Wszechmogącego, bo ciągle kłócili się z Nim i wybierali niewolę w Egipcie a odrzucali Przyjaźń ze Stworzycielem świata. Tylko głupcy odrzucają Cudownego Boga który przynosi wielkie ŁASKI życia w Pokoju i Spokoju potrzebne na ochronę ludzi, do życia bezgrzesznego i do Zbawienia wiecznego. Czy Episkopatem też rządzą faryzeusze żydowscy i masoni skoro od 100 lat wybierają wojny tak jak „II wojnę światową” wybrali zamiast uznać Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI. Wojna była tragedią dla wszystkich Narodów. Pan Bóg ustanowił Przykazanie najważniejsze: SŁUCHAJ IZRAELU, a Izraelici na złość Panu Bogu wymyślili ponad 600 przykazań, którymi zniewolili ludzi. Pan Jezus ustanowił DWA PRZYKAZANIA MIŁOŚCI Będziesz miłował  Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Miłość do Pana Boga powinna być całkowita, zupełna i nawet szalona, bo takiej miłości od nas wymaga Pan Bóg. Nie sposób kochać człowieka, jeśli nie kocha się Boga. Dlaczego hierarchowie usuwają Imię JEZUSA z Pisma Świętego, z Mszy Świętej z Czytań, z Ewangelii, z pieśni i Modlitw które ma wielką MOC a zostawili słowo PAN – każdy pan ma swoje imię. Panów na świecie jest ilość niezliczona, a my nie chcemy się domyślać o jakiego pana chodzi, skoro można to Cudowne Imię JEZUS ciągle wymieniać. MARYJA powiedziała do Apostołów: „uczyńcie wszystko co powie wam Mój Syn” to dlaczego nie słuchacie Matki Boga i nie czynicie posłusznie o co prosi was Apostołów – Biskupów? Maryja jest Królową kapłanów. Przykazanie drugie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”.  Czyli nadal rządzą Żydzi w Episkopacie, skoro nie chcą słuchać próśb Pana Boga, a to oni BISKUPI jako Apostołowie powinni błagać Pana Boga, aby chciał być KRÓLEM POLSKI i aby chciał bronić życia na Ziemi wszystkich ludzi i Narodów bo wielka Łaska Boża by ogarnęła ludzi. BÓG KRÓL każdego Narodu uczyniłby POKÓJ i dałby wolność dla każdego Narodu, dla każdego Państwa bez ofiar, kosztów i bez strat. Czyli hierarchowie nienawidzą Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego, bo nawet NIM gardzą i nie chcą wprowadzić Nabożeństw i Mszy Świętych dla uczczenia Boga Ojca, Boga Ducha Świętego, Jezusa Chrystusa KRÓLA POLSKI i każdego Narodu, bo mówią, że Bóg jest ich „sługą”. Nienawidzą „bliźniego” – ludzi, bo wybierają wojny i nieszczęścia dla ludzi powodując śmierć bliźnich bez ich woli. Nie można hierarchów zrozumieć, że są takie widoczne fakty ich zdradzieckiej pracy, a oni jeszcze mają odwagę i czelność tłumaczyć kłamliwie swoje czyny. Poznajemy „kim są” także, gdyż usuwają Bożych kapłanów mówiących o grzechach, o nawracaniu zamiast ich nagradzać, że ich wyręczają w Ewangelizowaniu i obowiązkach czynienia dobra. 
—————————————————————————————————–
Plaga masońskich zjaw w parafiach ! Przekręt w Niepokalanowie.
 
Tak się niszczy Kościół
 
Abp. Vigano Ostro ! Szaleni Katolicy i wygnani kapłani
 
                                                                        Pin on Modlitwa
 
Św. Teresa z Avili powtarzała, że „tylko miłość nadaje wszystkiemu wartość”.
 
Boże mój w Trójcy Świętej Jedyny, przedwieczna i nieskończona Miłości! Użycz mi łaski doskonałej miłości Twojej, aby ogniem swoim wyniszczyła we mnie wszelkie męty miłości własnej.
Daj, bym miłowała Ciebie, jedyny Skarbie mój i wszystka szczęśliwości moja, ponad wszystko stworzenie i siebie samą w Tobie, dla Ciebie i przez Ciebie. I bliźniego mego podobnież, znosząc brzemiona jego, jak pragnę, by inni znosili moje.
Wszystko zaś, cokolwiek jest oprócz Ciebie, daj, bym tylko o tyle miłowała, o ile to może być mi pomocą w dojściu do Ciebie. Daj, bym się wiecznie radowała, tak jak dziś się raduję z tego, że Ty sam jesteś miłością i godzien jesteś miłości, i że Cię miłują miłością nieustającą Apostołowie i wybrani Twoi w chwale wiecznej i twarzą w twarz, bez zasłony, oglądają Ciebie. Sprawiedliwi zaś Twoi w tym życiu poznają Ciebie w światłości wiary i czczą, i pragną Ciebie jako jedyne i najwyższe Dobro swoje i kres, i ognisko wszystkiego pragnienia swego i wszystkiej miłości swojej.