Rodacy – bardzo prosimy, aby każdy Polak przejął się sytuacją polityczną i religijną w Polsce i MÓDLMY się 
o opiekę, o ochronę BOŻĄ Patriotów Polskich, aby mogli walczyć słowem i czynem o WOLNOŚĆ POLSKI oraz o WOLNOŚĆ RELIGIJNĄ w naszej Katolickiej Ojczyźnie. Polacy zaufali Andrzejowi Dudzie i wybrali go na Prezydenta Polski za namową wielu kapłanów a najbardziej księży Redemptorystów prowadzących „Radio Maryja” i Tv TRWAM. Okazało się, że nastąpiła wielka pomyłka tego wyboru, bo prezydent A.Duda przyjął do Rządu wielu naszych wrogów obcokrajowców, którym zależy na naszej śmierci i wymarciu Polaków wszelkimi sposobami a szczególnie poprzez zmuszanie przyjmowania śmiercionośnych szczepionek wyprodukowanych na polecenie „lucyferycznych władców świata” i są posłuszni tym mordercom a nie Panu Bogu Zbawicielowi.
Prezydent A.Duda z nienawiści do Polaków (nie można tego nazwać inaczej) nazwał naszą Ojczyznę „POLIN” bez sprzeciwu Episkopatu. Prezydent przyjął już dwukrotnie na Ministra Zdrowia morderców Polaków a ostatni nie jest lekarzem a ekonomistą, któremu należy na zdobyciu kasy a nie na wyleczeniu Polaków.
 
CHRYSTUS KRÓL jest jedynym ratunkiem dla Polski
Ksiądz Arcybiskup Carlo Maria Viganò: W labiryncie zła